Capcalera_altres1
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 2007-2010. Una aposta pel sector agrosalimentari català
Author Generalitat de Catalunya
Publication Date 2010
Language català
City of Publication
Editorial DAU Serveis Editorials
ISBN B-40740-2010

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook