Capcalera_altres1
Pla d'Acció Integral del Solsonès - Annex: Diagnosi Comarcal
Author Marina Vilaseca Puigpelat, Albert Mateu Martínez i Roger Planell Aymerich
Publication Date 2009
Language català
City of Publication
Editorial Associació l'Arada
ISBN B-22.873-2009 Dipòsit legal

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook