Capcalera_altres1
ASTROTURISME
Description

EL PROJECTE - Fitxa resum del projecte "Astroturisme"
El Montsec té una llarga tradició d'observació del cel. La certificació com a destinació turística “Starlight” l’any 2013, ha avalat internacionalment les magnífiques qualitats del seu cel. Ha estat amb aquesta acreditació que els empresaris han començat a veure el potencial del territori en aquesta matèria.

Aquest projecte pretén que les empreses del territori aprofitin l’arribada de visitants i turistes atrets per aquesta certificació i s’adaptin a les seves necessitats per tal de fidelitzar-los.


OBJECTIUS
L’objectiu estratègic del projecte es centra en potenciar l’astroturisme com a activitat dinamitzadora del territori del Montsec, i la seva àrea d’influència, i fer que aquesta zona esdevingui una referència en astroturisme.

Impulsat conjuntament amb el Consell Comarcal de la Noguera i altres entitats del territori, el projecte planteja un seguit d’objectius específics:

 • Sensibilitzar, conscienciar i promoure l’astronomia i el cel fosc, posant en valor la qualitat del cel, i aprofitar els recursos naturals i les infraestructures relacionades amb l’estudi i contemplació del cel.
 • Afavorir que l’astroturisme es converteixi en un factor d’atracció turística i de dinamització del teixit empresarial.
 • Transferir  l'experiència per tal de facilitar la visualització de les noves oportunitats.


PÚBLIC OBJECTIU
“Astroturisme” es dirigeix als establiments del territori, especialment als que es dediquen al sector turístic, i a la població en general. 


ACCIONS
Per tal d’adaptar els establiments del territori a les demandes dels visitants interessats en astronomia, el projecte ha creat eines com:

 • La “Guia per a tematitzar establiments d'astroturisme”.
 • Els Planisferis amb el cel del Montsec.

Així com una base de dades on es recullen els productes i  les experiències astroturístiques que s’ofereixen al territori.

A la vegada, també s’han impulsat accions centrades en la difusió i promoció del territori com a destinació turística, on destaca: 

 • L’assistència a fires per a promocionar la  destinació turística “Starlight” Montsec.
 • El disseny i edició de material promocional per donar suport a les diferents accions de promoció de la destinació turística “Starlight”.
 • L’organització d’un “Fam trip” (viatge de familiarització) per presentar el territori als prescriptors de la destinació turística “Starlight” Montsec. Una acció destinada a aquelles agències de viatges amb producte vacacional, de cap de setmana, familiar i d’oci i, a la vegada, també les especialitzades en el sector empresarial, de turisme d’incentius i convencions.
 • La creació i comercialització d'un producte turístic relacionat amb l’astronomia en el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events).
 • La difusió i presentació de les activitats de la destinació turística Montsec.
 • La creació d’un paquet turístic en el marc del festival d’astronomia destinat al públic de fora del territori per tal que, a més de participar en les activitats astroturístiques, pernoctessin al territori. 

En paral·lel, també s’ha creat una pàgina web, www.astroturisme.cat,  per tal de fer difusió del projecte i dels materials i actuacions que s’han desenvolupat, així com donar a conèixer la destinació turística “Starlight”.

RESULTATS
A nivell qualitatiu, el projecte ha permès que els establiments del territori prenguessin consciència del potencial de l’astroturisme com a activitat de dinamització econòmica. A la vegada, i en resposta a les necessitats detectades, el projecte ha facilitat l’adaptació d’aquests establiments a les demandes dels clients interessats en l’astronomia a través d’eines concretes com la “Guia per a tematitzar establiments d'astroturisme” o bé els planisferis per observar el cel.

Així mateix, i a través de les accions de promoció i dels paquets turístics, s’ha afavorit la presència de visitants al territori permetent descobrir altres indrets i atractius de la zona.

A nivell quantitatiu, el projecte ha permès:

 • L’assistència a 7 fires.
 • L’organització de 5 jornades de presentació de la destinació turística Montsec.
 • Inventariar 20 productes turístics.
 • L’edició de 500 guies i 100 planisferis.
 • L’organització d’un “Fam trip”, amb l’assistència de 14 prescriptors.
Added Value

Tots els recursos que ha generat el projecte estan disponibles al web www.astroturisme.cat.

Project category
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística
Turisme Rural / adequació d’infraestructures i oferta per a col·lectius específics
Turisme Rural / turisme de natura / ecoturisme

GAL coordinator Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

Catalan Local Action Groups partners

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

Others partners GAL
Entitats col·laboradores:
 • Consell Comarcal de la Noguera 

Actors locals implicats: 

 • Establiments de turisme del territori

Annuity 2016

Execution years 1

Budget 33.250,00 €

Scope Catalunya

Website htpp://www.astroturisme.cat


Go Back
Guies per a tematitzar establiments d'astroturisme (Consorci GAL Noguera – Segrià Nord)
Planisferis amb el cel del Montsec (Consorci GAL Noguera – Segrià Nord)
Reserva Starlight (Mar Tapia)
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept