Capcalera_altres1
Desarrollo Rural y Sostenible
Language Castellà
Descripció Aquesta revista és continuació de la revista Actualidad Leader i té com a objectiu reflectir els esforços dels habitants del món rural per aconseguir avançar en el desenvolupament econòmic i social, respectant les riqueses culturals i naturals. Editada per la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, en col·laboració amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dóna la veu a les administracions, institucions, organitzacions, agents socials i grups territorials perquè expliquin les iniciatives que s'han posat en marxa per incrementar la qualitat de vida al món rural.

Enllaç http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/rev_numero_art.asp?codrevista=DRS

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept