Capcalera_altres1
Biovert SL
Promoter Biovert
Description
Projecte
 
Biovert, S.L. és una empresa que es dedica al desenvolupament, la fabricació i comercialització de fertilitzants avançats i especialistes en nutrició vegetal.

La història de Biovert va començar l’any 1988 quan Enric Bonet, fundador de l’empresa, va tenir com a objectiu millorar les produccions i qualitats dels cultius. A partir de la creació, destaca un creixement constant amb més de 25 anys de dedicació.

Actualment tenen com a missió ser una empresa puntera en agricultura productiva oferint productes eficaços, innovadors i de baix impacte ambiental, que garanteixen unes produccions agrícoles tant quantitativament com qualitativament i amb el màxim respecte al medi ambient. 

Ubicació

- POBLACIÓ: Corbins, comarca del Segrià.

- AL TERRITORI LEADER:  Consorci Grup d'Acció Local Noguera- Segrià Nord.

Objectius

- Obertura d’una nova línia de productes en envasos petits per tal d’obrir nous mercats en països emergents.

- Consolidació dels mercats actuals a l’Amèrica llatina.

- Actualitzar els processos de fabricació i envasat per tal d'augmentar la productivitat i la competència en el mercat exterior.

- L’economia circular, aprofitant els subproductes, com les aigües residuals a través de sistemes d’evaporació i filtratge i els residus de productes per a productes en el mercat al detall i així tendir a residu zero.

- Augmentar la flexibilitat de fabricació i envasat, juntament amb la millor adaptació a les demandes del client i el mercat.

- Optimització dels consums energètics i hídrics.

- Crear una nova línia de fabricació pròpia per la producció d’extractes vegetals, producte clau en la fabricació de nous  bioestimulants amb certificació d’agricultura ecològica.

Ampliar i millorar la planta d'extractes vegetals. Això implica un seguit d’inversions destinades a l’augment de producció, automatització i valorització dels efluents de la instal·lació.

Productes

Biovert, S.L. compta amb una gran gamma de productes en format líquid i sòlid, per donar resposta a una gran varietat de cultius i envasats en diferents formats. Els productes que ofereixen estan agrupats en diferents famílies:

- Bioestimulants

- Acondicionadors de sòl i aigua

- Lignovert tech

- Correctors de carències

- Coadyuvants

- Quelats de ferro

- NPK’S + Microelements

Added Value

L’empresa està arrelada al seu territori, ja que aconsegueix matèries primeres i productes produïts al territori dotats de segells i distintius de qualitat.

També cal destacar que la empresa prioritza treballar amb empreses de la zona per portar a terme les seves inversions i millores.

Groups GAL
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Annuity 2016.1-2016.2
Reference Inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris
Project category
Valoració de les produccions locals / promoció, venda i difusió
Medi Ambient / gestió forestal
Applies RSE Aplica la Responsabilitat Social Empresarial

Go Back
Biovert SL
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept