Capcalera_altres1
Cowocat_Rural i Daysk s'alien per oferir una xarxa d'espais de treball flexible per a les empreses
14.10.2020

El projecte "Cowocat_Rural" accelera el seu creixement amb una aliança estratègica amb la startup "Daysk", per facilitar l'accés a la seva xarxa d'espais de treball flexible a totes les empreses del territori.
En aquest sentit, "Cowocat_Rural" desplegarà a la seva xarxa de coworkings la tecnologia "Daysk" (una plataforma de gestió d'espais de treball flexibles) per oferir de forma senzilla, immediata i ordenada l'oferta de taules i sales de reunió dels espais que formen part de "Cowocat_Rural" a futurs clients empreses.
El context de la pandèmia Covid19 marca un fort punt d'inflexió en l'evolució del treball a Catalunya, i en la necessitat de les empreses d'accelerar la seva transformació digital, una tendència confirmada pel recent nou marc legal del teletreball.

Dinamitzar i digitalitzar territoris, empreses i oficines
Si aquests espais de coworking han estat especialment populars entre els treballadors autònoms i les empreses de nova creació, cada cop més empreses i administracions recorren ara a aquesta solució. A més, la demanda creixent per entorns de treball flexible
fora dels centres urbans requereix una resposta centralitzada de l'oferta d'espais, per facilitar la mobilitat dels professionals i l'accés a aquesta xarxa. L'enfocament de l'aliança permet a qualsevol organització considerar el treball flexible com una solució sostenible i duradora per millorar la seva gestió d'equips i processos, més enllà de la seva gestió d'oficina tradicional, i més enllà dels centres urbans.
Amb les mesures adequades, tant "Cowocat_Rural" com "Daysk" veuen el teletreball com un vector potent de canvi, accelerant la transformació necessària en molts entorns claus per a la recuperació econòmica que necessitem en els mesos que vénen. Més agilitat per a les empreses, millor conciliació per a les persones, major impacte socioeconòmic en els territoris, major impacte mediambiental.

Un "Tiquet coworking" i una aliança oberta a nous partners
L'aliança "Cowocat_Rural" / "Daysk" arrenca amb una fase pilot per mesurar l'impacte esperat de la nova oferta de serveis. Identificar les necessitats reals de les  empreses, posar en marxa els millors serveis i ofertes per fomentar l'adopció d'aquestes iniciatives:

  • Oferir un Ticket Coworking que permet a les empreses fàcilment implementar l'opció de reserva d'espais alternatius en els seus processos diaris.
  • Garantir la qualitat dels espais de la xarxa per cobrir les necessitats de les empreses: ciberseguretat, instal·lacions i benestar de les persones.
  • Agilitat i facilitat de gestió, gràcies a la tecnologia Daysk que permet reserves en temps real i processos de cobraments en entorn B2B.

Segons Begoña García, gerent del Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, impulsor del projecte "Cowocat_Rural"
"Un dels principals objectius del projecte Cowocat_Rural és l'atracció (i retenció) de talent als territoris rurals de Catalunya. Promoure i propiciar la mobilitat cap al medi rural, facilitar connexions i donar suport a l'ecosistema coworking a la recepció d'actius és un dels nostres principals objectius, i amb Daysk estem posant una base sòlida en el camí cap a la consecució d'aquest repte, connectant l'oferta rural amb la demanda urbana".

Segons Julien Palier, CEO & Co-fundador de Daysk
"Aquesta aliança és una oportunitat única de fomentar polítiques de treball flexible, mentre demostrem que és possible dinamitzar els territoris rurals i periurbans. Compartim amb Cowocat_Rural una visió inclusiva de el futur de la feina, on la tecnologia està al servei de la societat, millorant tots els aspectes del nostre dia a dia, des de la conciliació de la vida personal i laboral, fins a les a polítiques públiques de sostenibilitat econòmica i mediambiental."

Comunicat

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept