Capcalera_altres1
L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA: Una eina per decidir el futur
04.03.2020

El passat dia 11 de febrer, ARCA va ser convidada a Estrasburg a explicar el treball i organització dels Grups d’Acció Local de Catalunya i per compartir la visió de les “ruralitats” des de la perspectiva catalana, en el marc del Parlament Rural Francès. L’estiu passat, es va concretar i aprovar a França, l’informe “RURALITÉS: UNE AMBITION À PARTAGER” que és l’“Agenda Rural Francesa”, la primera Agenda Rural aprovada a Europa.
L’Assemblea General de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya va aprovar, el passat 12 de desembre, les línies d’acció de l’entitat per a l’anualitat 2020. Un document on destaca l’impuls de l’“Agenda Rural de Catalunya”. Una eina que ha de servir per donar resposta als reptes que afronten els territoris rurals i pesquers catalans i que s’haurà de plantejar harmònicament amb l’“Agenda Urbana de Catalunya” i l’“Acord Nacional per a l’Agenda 2030”.

En aquest sentit, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), Associació de Micropobles i la pròpia ACM, volem impulsar l’"Agenda Rural Catalana" que vol agafar els mandats de les Agendes a nivell mundial des d’una vessant estrictament rural i que convisqui amb les propostes urbanes. En aquest sentit, hi ha diferents mandats i iniciatives a nivell d’organismes internacionals, però cal  destacar l’experiència de França, on el Govern ha publicat l’informe ruralitats, que és la base de l’“Agenda Rural Francesa”. La seva metodologia, d’impuls municipalista i amb el suport del Govern, ha permès concretar en un termini breu 200 propostes, sorgides de baix a dalt i incorporades com a mesures en peu d’igualtat a les previstes per a les zones urbanes.

Actualment, des de diferents Conselleries del Govern, des de les associacions municipalistes i des de la societat civil, s’estan impulsant diverses iniciatives per posar en valor el món rural, combatre el despoblament i afavorir l’empoderament d’unes zones que habitualment no tenen les mateixes oportunitats que les urbanes per participar en les decisions estratègiques que ens afecten a tots. 

Des d’ARCA hem estat treballat en aquest sentit. El desembre de 2018 l’Assemblea de l’entitat va aprovar la “Declaració de la Seu”, una moció que va donar peu a una campanya per sensibilitzar a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals; i que posava ja  sobre la taula els principals reptes que haurien d’afrontar  els territoris rurals i pesquers catalans. Una Moció que l’entitat va presentar  a la  Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya, el passat 29 d’octubre de 2019, i a la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, el dia 12 de novembre; i que ha servit per posar de manifest la necessitat que tots els agents, entitats i institucions del territori treballin de forma conjunta en el disseny d’una “Agenda Rural Catalana”. Una agenda moguda des del govern, però redactada i participada per una munió d’actors territorials, feta des dels territoris rurals.

L’"Agenda Rural a Catalunya" no serà possible sense el suport del Govern i del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). A França han treballat conjuntament els ministeris d’Agricultura i de Territori i ens locals , però sempre des de la iniciativa del propi territori i de les associacions municipalistes. Cal generar els espais per a  empoderar  al món rural en les decisions a nivell nacional. Una “Agenda Rural” que no sigui viscuda des d’un primer moment com a pròpia, serà un document sense contingut.

Finalment, cal ser conscients de que si som capaços com a país de fer aquesta tasca conjunta i transversal, de fer  de l’“Agenda Rural” un document executiu amb mesures concretes, tindrem una bona posició per a la nova programació vd’ajuts a nivell europeu per al període 2021-2027

L'AGENDA RURAL DE CATALUNYA: Una eina per decidir el futur

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept