Capcalera_altres1
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura participa a la trobada de Piaggine
03.10.2019

L'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i ARCA han participat a la trobada d'intercanvi impulsada en el marc del projecte “Enfortir la silvopastura i els recursos naturals mitjançant la creació d’una xarxa d’intercanvis entre territoris euromediterranis”, celebrada els dies 1 i 2 d'octubre a Piaggine (Itàlia). 
Dues jornades de treball i debat que han comptat també amb la participació de la resta de socis del projecte de cooperació -el GAL de Cévennes, la Cambra d’Agricultura d’Occitània, el GAL Cilento Regeneratio, la Comunità Calore Salernitano, la Comune di Piaggine, Terra Nuova, i l'Instituto a càrrec de la direcció de la Fauna-, i que han servit per posar en comú les pràctiques que es realitzen a cada territori i discutir i valorar possibles millores a implementar.

De la trobada n'ha sorgit un document de treball conjunt on s'han plasmat les accions a desenvolupar en el marc del projecte,  així com algunes reflexions a tenir en compte sobre la situació del sector. El detallem a continuació:

Considerem:

 • Que la pastura és una activitat important pels nostres països mediterranis, capaç de produir carn i llet amb altes propietats nutritives, basada en la producció tradicional, permetent alhora gestionar espais sostenibles, per mantenir paisatges i poblacions al territori, conservar i augmentar la biodiversitat i com a mesura de prevenció d’incendis.
 • Es tracta de sistemes econòmicament sostenibles en termes d’ús de recursos naturals. La pastura en extensiu requereix d’un 90-95% menys d’aigua que la producció en intensiu; contribueix en la retenció d’aigua al sòl i en la captació de CO2, adaptant-se al canvi climàtic i contribuint positivament a mitigar-lo.

Reflexionem sobre les amenaces envers aquesta activitat:

 • Les zones on es practica la pastura són zones amb sistemes econòmics fràgils dins el context d’economia global, i això fa que aquest sistema productiu es vagi abandonant.
 • L’activitat del pastor sovint desconeguda i a vegades poc valorada està lluny dels estàndards del nostre temps.
 • L’activitat es desenvolupa en un entorn amb dificultats estructurals en relació a l’accés a la terra i el reconeixement de pastures arbrades com a zones de producció agrícola.
 • El relleu generacional i la modernització de l’ofici continua essent difícil d’implementar; hi ha una elevada dependència de polítiques públiques que no sempre s’adapten a les necessitats reals.

Els tres territoris posen en comú les especificitats de cada un d’ells envers el reconeixement de la professió i la situació de la ramaderia extensiva, per desenvolupar accions conjuntes i trobar solucions per revertir les tendències i amenaces actuals.

Accions que es volen implementar:

 • Reforçar el suport tècnic que permeti mantenir les activitats pastorals, capitalitzar el coneixement, afavorir el relleu generacional i assegurar la viabilitat econòmica de les explotacions.
 • Potenciar l’associacionisme dels ramaders, com a eina d’empoderament pel seu futur social i econòmic.
 • Reconèixer la importància d’aquest sistema des d’un punt de vista ecològic, cultural, social, mediambiental i econòmic.
 • És urgent i extremadament necessari que les pastures arbrades siguin reconegudes com a zones de producció agrícola per la PAC.
 • Des de les administracions s’han d’afavorir i garantir les condicions per tal que el desenvolupament del sector sigui reconegut, valorat i econòmicament viable.
 • Han de garantir l’accés a la terra: els cens de terres abandonades i terres comunals ha d’afavorir la provisió de terres pastorals i agrícoles per als pastors existents i futurs.
 • S’ha de promoure i incentivar la venda i el lloguer de terrenys per a joves, amb espais test per les noves incorporacions.
 • Cal generar iniciatives per evitar l’especulació del sòl.
Comments
Go Back
News_item_thumb_asset
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept