Capcalera_altres1
La Fundació Món Rural impulsa un estudi per posar en valor i promocionar el patrimoni agrari de les Garrigues
29.10.2019

Amb l’objectiu de reconèixer, protegir i promocionar el patrimoni rural agrari, la Fundació Món Rural va publicar l’any 2017 l’estudi sobre els “Patrimonis rurals. Reconeixement i perspectives”, on s’incidia en la necessitat de millorar el reconeixement dels patrimonis agraris i d’aprofundir en el seu anàlisi en tant que eina d’impuls socioeconòmic. I ara, gràcies al treball d’Ignasi Aldomà Buixadé, Montserrat Guerrero Lladós i Josep Ramon Mòdol Ratés, s’ha realitzat una primera aplicació pràctica, a la comarca de les Garrigues, de les conclusions d’aquest estudi.

La Fundació Món Rural ha escollit aquesta comarca de la província de Lleida com a primer marc geogràfic d’anàlisi atès que es tracta d’un territori de notable perfil rural, amb una base agrària substantiva (l’activitat agrària és encara important, amb prop del 20% de l’ocupació total) i sotmès a una regressió demogràfica secular, de la  qual  no  s’acaba  de  recuperar,  que té com a principals conseqüències el fort  envelliment  i  sobreenvelliment de la població. Una comarca, en definitiva, notablement necessitada d’estímuls per al seu desenvolupament socioeconòmic i adequada, per tant, per esdevenir el primer laboratori d’anàlisi i aplicació de l’estudi de 2017.

Un estudi exhaustiu i transversal
A efectes pràctics, el treball dirigit ara per Ignasi Aldomà, professor de la Universitat de Lleida, representa una anàlisi aprofundida i detallada de tots els elements patrimonials de les Garrigues i de les línies actuals de promoció i explotació d’aquests en termes de desenvolupament socioeconòmic del territori. L’estudi es caracteritza pel seu nivell de concreció, exhaustivitat i transversalitat, ja que identifica elements patrimonials d’àmbits molt dispars (rutes, construccions, productes, paisatge, cultura...), els situa en el mapa i n’aporta xifres aclaridores i interpretatives. L’estudi conclou amb un seguit de línies a desenvolupar en el futur a fi d’obrir noves perspectives de difusió i màrqueting dels elements patrimonials de la comarca, superant l’actual dicotomia existent entre patrimoni públic i privat i posant l’accent en la col·laboració entre les administracions públiques i la resta d’agents.

La FMR i el Consell Comarcal organitzen una jornada de presentació de l’estudi
Per donar a conèixer el treball realitzat a les Garrigues, que porta per títol “La contribució dels patrimonis agraris al desenvolupament de la ruralitat. Una primera aplicació pràctica a les Garrigues”, la Fundació Món Rural i el Consell Comarcal de les Garrigues han organitzat una jornada de presentació de l’estudi per al proper dijous 7 de novembre al municipi garriguenc de La Floresta

Programa
Inscripcions

FONT: FMR 

Comments
Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept