Capcalera_altres1
LEADER NATURA. Desenvolupament sostenible en espais naturals de Catalunya
13.09.2017

“Leader Natura” és una iniciativa que pretén fomentar el desenvolupament  socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals destacats de Catalunya i les seves àrees d’influència, en coordinació amb els agents i empreses locals i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, i de les activitats que s’hi duen a terme.
Més concretament, el projecte busca:

 • Promoure dinàmiques i economies responsables i sostenibles en el territori, innovadores, productives i respectuoses amb el medi ambient.
 • Preservar i mantenir l’entorn, sense oblidar que els pobladors del territori han de poder viure-hi amb dignitat i desenvolupar-hi les seves activitats.
 • Lluitar per la desestacionalització de l’activitat econòmica d’aquests territoris.
 • Generar ocupació.
 • Promoure la cooperació i el foment de l’associacionisme local i sectorial.

L’any 2017 “Leader Natura” incorpora el projecte “Vida Silvestre”. Una iniciativa desenvolupada al llarg de l’anualitat 2016, i coordinada pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, que es va centrar en analitzar el sector del turisme de fauna en els territoris Leader de Catalunya com un possible recurs per dinamitzar les economies locals.  
D’aquest projecte destaquen accions com:

 • Una anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya.
 • L’inventari dels recursos naturals de vida silvestre amb que compten els territoris.
 • Un cens dels agents estratègics en actiu.

De "Leader Natura" destaquen accions com:

 • El disseny de 62 “Experiències rurals i de natura” personalitzades i proposades per ens locals públics i privats dels diferents territoris Leader inclosos al projecte, i la traducció al castellà, anglès i francès. Unes experiències que han comptat amb la col·laboració de 382 proveïdors i 220 promotors.
 • L’organització de 13 jornades de formació tècnica segons les necessitats proposades des de cada territori i/o espai natural, amb l’assistència de 200 participants.
 • L’edició del document “Anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya. Leader vida silvestre”, elaborat gràcies als 9 tallers realitzats arreu del territori.
 • L’elaboració d’una Base de dades de recursos i agents de turisme de fauna, amb 120 entrades.

Trobaràs tota la informació del projecte "Leader Natura" a:
www.leaderpirineuoccidental.cat
Fitxa resum "LEADER NATURA"

Comments
Go Back
News_item_thumb_asset
News_item_thumb_asset
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept