Capcalera_altres1
Programa de Dones del Món Rural i Marítim de Catalunya 2013 -2015
Author
Publication Date 2013
Language Català
Entity pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Enllaç http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE13_Politiques_dones/Documents/Fitxers_estatics/Programa_dones2013-2015_DAAM.pdf

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook