Capcalera_altres1
L'economia social i el tercer sector: una aproximació al seu impacte en l'ocupació i l'economia
Author
Publication Date 2013
Language Català
Entity Consell Econòmic i Social de Barcelona - CESB
Enllaç http://www.bcn.cat/cesb/pdf/informes/i2013/Informe3rSector.pdf

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook