Capcalera_altres1
Impacte econòmic i social dels Espais Naturals Protegits de Catalunya
Author Obra Social "la Caixa" - Institut Cerdà
Publication Date 2015
Language Català
Entity Obra Social "la Caixa" - Institut Cerdà
Enllaç https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Medio_Ambiente/impacto_economico_y_social_espacios_naturales_protegidos_catalunya_ca.pdf

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook