Capcalera_altres1
Grups d’Acció Local de Catalunya

Per l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu LEADER en el període de programació 2014-2020 s’han seleccionat un total d’11 Grups d’Acció Local (GAL) a Catalunya amb les respectives estratègies locals, que representen el 73% del territori de Catalunya, el 10% de la població total, el 59% dels municipis catalans i una densitat mitja en la zona Leader de 32,7 habitants per km2.

Mapa_gal_cat_4
Segueix-nos a Youtube Linkedin Twitter Facebook