Capcalera_altres1
Grup Operatiu RETA: Xarxa d'Espais-Test Agroforestals
Promotor Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
Descripció

El "Grup Operatiu RETA: Xarxa d'Espais-Test Agroforestals" es constitueix per dissenyar, articular i dinamitzar una xarxa d'Espais-Test Agroforestals que permeti articular una xarxa publicoprivada de suport a la incorporació de nous agents al sector agrari. Aquesta iniciativa vol donar resposta a les necessitats que expressen actualment els nostres territoris davant la falta de relleu generacional al món agrari i forestal.

Els Grups Operatius són agrupacions d'actors de diferents perfils, com ara agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats d'R + D + I o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense ànim de lucre, entre d'altres, que s'associen per idear i redactar i en una fase posterior, executar un projecte innovador en els àmbits de l'agricultura, ramaderia i silvicultura, així com en la transformació i comercialització de productes agroalimentaris o forestals.
Els Grups Operatius són elements clau en el desenvolupament de l'"Associació Europea per a la Innovació" en matèria d'agricultura productiva i sostenible.

OBJECTIUS
L'objectiu principal del "Grup Operatiu RETA: Xarxa d'Espais-Test Agroforestals" és definir una metodologia comuna innovadora d'implementació d'Espais-Test Agroforestals que permeti articular una xarxa publicoprivada de suport a la incorporació de nous agents al sector agrari.

Així mateix, el Grup es planteja altres objectius més específics com examinar casos d'èxit d'Espais-Test Agroforestals impulsats a Europa i Canadà; definir una metodologia d'implementació comuna d'Espais-Test  Agroforestals; i, especialment, divulgar l'impacte positiu i les oportunitats per al relleu generacional i la incorporació de nous agents al sector agrari.

ACTIVITATS
Les activitats del Grup Operatiu van començar el passat mes de juny amb un pla de treball que acabarà el proper 30 de setembre.
Des de llavors, els socis es troben treballant en un mapatge de casos d'èxit europeus i canadencs, en què els Espais Test Agraris siguin una peça clau en els processos de relleu generacional en el camp; en la identificació dels usuaris potencials i de les seves necessitats, així com en la recopilació de recomanacions per a totes aquelles entitats que tinguin en ment posar en marxa un Espai Test Agrari. Les activitats finalitzaran amb l'edició del fullet "Espais Test Agraris: una aposta pel relleu generacional", que es farà públic a finals del mes de setembre.
Aquests quatre mesos d'intens treball acabaran amb la redacció d'un "Projecte Innovador" per a la creació de la Xarxa d'Espais Test Agraris d'Espanya.

RESULTATS
D'entre els resultats esperats, destaca: 

  • L'elaboració d'un diagnòstic detallat de les tipologies d'Espais-Test Agroforestals existents al Canadà i Europa, que serveixi com a model per a la implementació d'espais-test a l'estat espanyol.
  • L'elaboració d'un informe anàlisi de les persones usuaris i identificació d'usuaris/testers potencials.
  • L'estudi i formació sobre temes legals i laborals per a la posada en marxa d'espais-test a l'estat espanyol.
  • L'edició d'un Manual de bones pràctiques que recollirà les recomanacions dirigides a entitats públiques i privades que vulguin posar en marxa Espais-Test Agroforestals a Espanya.
  • La publicació d'un fullet "Espais-Test Agroforestals: una aposta pel relleu generacional" i altres activitats de divulgació per facilitar la implementació de la metodologia en altres àrees i regions.
  • La redacció d'un "Projecte Innovador".

El projecte per a la creació del "Grup Operatiu RETA: Xarxa d'Espais-Test Agroforestals", està cofinançat al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea, per un import total de 61.941,67 €.

Valor afegit

La crisi del relleu generacional és un tema recurrent en tots dels països europeus al qual cal donar resposta des d'una visió holística, interdisciplinària i transversal. S'identifica una necessitat urgent de treballar per la creació d'eines noves que fomentin els processos de relleu generacional, sobretot dels nous agents que s'incorporen al sector agrari sense una experiència prèvia familiar.
Per a això es planteja la creació d'un "Grup Operatiu" que sigui capaç d'innovar en aquests instruments com són els espais-test, amb l'objectiu d'aprofundir en el desenvolupament de la seva metodologia i el seu paper com a element de rejoveniment de la població activa agrària i la incorporació d'idees innovadora en els models empresarials.
Les experiències que existeixen fins a la data a l'Estat espanyol en referència als Espais-Test són molt disperses, no tenen cap metodologia de recollida de dades, no estan adequadament sistematitzades i no s'organitzen entre si. A més, des d'un punt de vista científic no existeix actualment cap investigació exhaustiva sobre com es defineix un Espai-Test, què implica i quin impacte té.


ELS ESPAIS TEST
Els Espais Test Agroforestals són finques condicionades per exercir l'activitat agrària on es testegen o proven projectes agrícoles o ramaders en un entorn segur i així facilitar la incorporació progressiva de noves persones al camp. Vénen a ser "vivers d'empreses", on els futurs agricultors o ramaders reben ELS mitjans de producció (terra, instal·lacions, equip, ...), la cobertura legal per realitzar l'activitat econòmica i un acompanyament o suport tècnic tant en els mètodes de producció i gestió de l'explotació, com en els temes de gestió i comercialització del producte.

L'objectiu dels espais Test Agraris és facilitar la ruta a la instal·lació a les persones no natives del món agrícola, que poden trobar una sèrie d'obstacles gens menyspreables com la falta d'experiència i pràctica de la professió, l'accés a la terra, la manca de coneixements tècnics i empresarials, la manca de recursos financers ...Sent les seves funcions:
Funció incubadora:

• Marc legal d'actuació.
• Cobertura jurídica, fiscal i financera.
• Portada a terme per una entitat (associació, cooperativa, etc.) que dóna cobertura a l'activitat de l'emprenedor.
Funció de viver - lloc test:

• Espai físic en què es desenvolupa el test d'activitat agrícola, ramadera o forestal.
• Disponibilitat terres, material, edificacions, sales i despatxos compartits.
Funció d'acompanyament i seguiment:

• Dinamització i coordinació.
• Acompanyament tècnic, empresarial i personal.
• Inserció en el medi professional.
• Mediació entre coparticipants.

En aquests espais es testeja o s'avalua:
• La motivació i les competències de la persones emprenedora.
• La viabilitat tecnicoeconòmica del projecte agroforestal.
• L'adequació del projecte al seu entorn.
• El model de comercialització.
• La idea general del model de negoci.
 
A França és una eina que fa anys que s'utilitza i que ajuda a que els processos d'instal·lació tinguin més garanties d'èxit. Els sectors en els quals està més instaurat aquest programa són en els Horts. Un dels reptes que es planteja el projecte RETA és ampliar el ventall dels Espais Test Agraris cap a l'activitat ramadera, tant de carn com de llet. Aquesta és una de les innovacions que el Ministeri d'Agricultura ha valorat positivament i que el Grup Operatiu té el repte de treballar.

Territori GAL
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
Any d'inici 2018
Categoria del projecte
Valoració de les produccions locals / producció alimentària
Valoració de les produccions locals / producció ecològica
Medi Ambient / ordenació del territori / paisatge
Societat rural i serveis a la població / joventut
Valoració de les produccions locals / promoció, venda i difusió
Medi Ambient / conservació de la biodiversitat
Medi Ambient / gestió forestal
Web http://espaciostestagrarios.org/

Tornar Enrere
Segueix-nos a Youtube Linkedin Twitter Facebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir-li continguts interessants mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Poden canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies

Acceptar