Capcalera_altres1
Projecte Innovador RETA: Xarxa d'Espais Test Agraris
Promotor Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
Descripció

Després de la tasca engegada el 2018 amb la creació del "Grup Operatiu RETA", constituït per dissenyar, articular i dinamitzar una xarxa d'Espais-Test Agroforestals que permeti articular una xarxa publicoprivada de suport a la incorporació de nous agents al sector agrari, s’implementa el "Projecte d’Innovació RETA: Xarxa d'Espais Test Agraris" entre gener de 2019 i juliol de 2020.

Els seus objectius estratègics es concreten en:

 • Coordinar el grup operatiu RETA.
 • Dissenyar una metodologia innovadora d’implementació dels Espais Test Agraris.
 • Oferir serveis d’acompanyament a nous agents agraris.
 • Implementar Espais Test Agraris en format pilot.
 • Crear, articular i dinamitzar una Xarxa d’Espais Test Agraris.
 • Difondre la innovació social en el suport a nous agents agraris.

Un projecte que es fixa com a resultats aconseguir:

 1. L'edició d'una "Guia metodològica per a la implementació d'Espais Test Agraris a Espanya".
 2. La creació d'un "Centre de suport a la incorporació de nous agents".
 3. La implementació de dos Espais Test Ramaders, un a Casar de Càceres i l'altre a Tarragona. 
 4. La creació de la Xarxa d'Espais Test Agraris.
 5. L'execució d'un pla de divulgació de la Xarxa d'Espais Test Agraris.

Mitjançant un seguit d'actuacions, d'entre les que destaquen: 

 • 1. La redacció de la "Guia d'Implementació d'Espais Test Agraris" en base als resultats del Grup Operatiu, i la seva edició en format paper i on-line.
 • 2. La definició i estructuració dels serveis adreçats als Espais Test Agraris actius.
 • 2. L'identificació del perfil i les funcions dels serveis de suport a la incorporació de nous agents.
 • 2. La creació d'una Carta d'Experts per als Espais Test Agraris d'Extremadura i Catalunya.
 • 2. La dinamització del "Centre de suport a la incorporació de nous agents".
 • 3. La redacció dels projectes de Casar de Càceres i Catalunya, i la tramitació de la documentació necessària.
 • 3. L'execució de les obres.
 • 3. L'aplicació de la Carta d'Experts dels Espais Test d'ambdós territoris. 
 • 3. La dinamització dels Espais Test.
 • 4. La definició de les bases i criteris per formar part de la Xarxa d'Espais Test Agraris.
 • 4. El contacte amb els Espais Test Agraris en projecte i actius a Espanya.
 • 4. Oferir suport metodològic als nous Espais Test Agraris en creació.
 • 4. L'organització de la primera Trobada d'Espais Test Agraris d'Espanya.
 • 5. La creació i dinamització de la pàgina web del projecte.
 • 5. Activar i dinamitzar les xarxes socials del projecte.
 • 5. Comunicar i difondre els resultats del projecte.
 • 5. Assistir a jornades i congressos professionals.
 • 5. Redactar articles científics i divulgatius entorn el projecte, i el suport a la incorporació de nous agents.

 

ELS ESPAIS TEST AGRARIS

QUÈ ÉS UN ESPAI TEST AGRARI?
Un Espai Test Agrari és un programa de facilitació dels processos progressius d’instal·lació de nous agents al sector agrari i està format per:

una cobertura legal + una finca + un suport integral

 • COBERTURA LEGAL: És el marc legal d’actuació, en el qual la persona emprenedora té cobertes les seves responsabilitats laborals i fiscals, com a agent que participa en una activitat econòmica.
 • FINCA: És l’espai físic en el qual es desenvolupa l’activitat agrícola, ramadera o forestal. En la finca hi queda inclosa la terra, les instal·lacions, els equipaments, el material, les sales, etc. Aquest Espai-Test pot ser permanent o efímer i es pot estructurar com un únic espai o en forma d’arxipèlag de finques incloses en un mateix Espai Test Agrari.
 • SUPORT INTEGRAL: És el procés d’acompanyament (tècnic, empresarial i personal) a la persona emprenedora. Inclou diverses activitats de suport des dels primers estadis (formació, capacitació, concreció del pla d’empresa, assessorament tècnic, etc.) fins als darrers estadis (accés a la terra, desenvolupament del propi projecte empresarial, establiment de canals comercials, relació amb altres agents, etc.).

Aquestes tres funcions són les que donen entitat a un Espai Test Agrari i la seva articulació és diferent en cada cas. No hi ha una única fórmula per estructurar el funcionament d’un Espai Test Agrari. 
La coordinació d’aquestes tres funcions es desenvolupa des d’una entitat gestora que fa les tasques de coordinació i dinamització. Normalment s’identifica amb una associació sense ànim de lucre o una societat cooperativa, que fa les tasques d’integració de les tres funcions, així com de paraigua i entitat visible de l’Espai Test Agrari.


PER QUÈ UN ESPAI TEST AGRARI?
Els Espais Test Agraris neixen de la necessitat d’articular eines de facilitació dels processos d’incorporació al sector agrari per part de persones que no tenen un vincle agrari previ. L’activitat agrària té unes necessitats bàsiques per a iniciar l’activitat, entre les quals destaquen l’accés a la terra, la inversió inicial, la formació tècnica, l’experiència pràctica, en contacte amb els agents agraris i la inserció al medi rural.
Per a una persona aliena al sector agrari, el camí per accedir a aquests recursos és difícil i requereix d’un suport específic, sobretot en la fase de formació i creació de l’empresa. Els Espais Test Agraris estan definits per acompanyar persones que vulguin desenvolupar un projecte agrari en un entorn de prova que permeti una inserció progressiva en un sector que no coneix.
Els Espais Test Agraris són innovadors a l’Estat espanyol. Fins ara no han estat necessaris, ja que les incorporacions agràries s’han produït en la gran majoria de generació en generació. Les noves dinàmiques econòmiques i socials, mostren com aquest patró està canviant, i com persones sense una tradició agrària prèvia s’incorporen com a nous agents agraris. Aquesta nova generació incipient incorpora una visió renovada del sector, de la qual destaquen importants elements d’innovació que permeten la viabilitat tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental.
A Europa, la metodologia de treball de referència la trobem a RENETA (Réseau National des Espaces-Test Agricoles), la xarxa d’espais test agraris, nascuda el 2012 a França, que disposa de més de quaranta espais test agraris actius i més de trenta en procés de creació.

ELS 10 PUNTS CLAU PER A POSAR EN MARXA UN ESPAI TEST AGRARI
Hem valorat que la tipologia d’espai test agrari és la més convenient tenint en compte la nostra realitat local.

 1. Hem concretat la cobertura legal que defineix el nostre espai test agrari.
 2. Hem seleccionat una finca agrària adequada als nostres objectius.
 3. Hem definit la funció de suport integral (acompanyament i formació) de les persones emprenedores.
 4. Hem identificat els usuaris potencials i les vies de comunicació per a informar-los.
 5. Hem identificat els agents clau i la manera d’implicar-los.
 6. Hem concretat la forma jurídica de l’entitat gestora de l’espai test agrari.
 7. Hem definit un pla econòmic i financer que asseguri la viabilitat de l’espai test agrari.
 8. Hem verificat els requisits administratius i legals que el nostre espai test agrari ha de complir.
 9. Hem tingut en compte les principals vies de comercialització local per als productes agroalimentaris de les persones emprenedores.
Valor afegit

La crisi del relleu generacional és un tema recurrent en tots dels països europeus al qual cal donar resposta des d'una visió holística, interdisciplinària i transversal. S'identifica una necessitat urgent de treballar per la creació d'eines noves que fomentin els processos de relleu generacionalsobretot dels nous agents que s'incorporen al sector agrari sense una experiència prèvia familiar.
Per a això és necessari impulsar aquest projecte, capaç d'innovar en aquests instruments com són els espais-test, amb l'objectiu d'aprofundir en el desenvolupament de la seva metodologia i el seu paper com a element de rejoveniment de la població activa agrària i la incorporació d'idees innovadores en els models empresarials.
Les experiències que existeixen fins a la data a l'Estat espanyol en referència als Espais-Test són molt disperses, no tenen cap metodologia de recollida de dades, no estan adequadament sistematitzades i no s'organitzen entre si. A més, des d'un punt de vista científic no existeix actualment cap investigació exhaustiva sobre com es defineix un Espai-Test, què implica i quin impacte té.

Territori GAL
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat - Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
Any d'inici 2019
Categoria del projecte
Valoració de les produccions locals / producció alimentària
Valoració de les produccions locals / producció ecològica
Valoració de les produccions locals / promoció, venda i difusió
Medi Ambient / ordenació del territori / paisatge
Medi Ambient / conservació de la biodiversitat
Medi Ambient / gestió forestal
Societat rural i serveis a la població / joventut
Web http://espaciostestagrarios.org/

Tornar Enrere
Segueix-nos a Youtube Linkedin Twitter Facebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir-li continguts interessants mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Poden canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de cookies

Acceptar