Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

ARCA

ARCA és la xarxa regional de desenvolupament rural i marítim de Catalunya que dona suport i representa als 11 Grups d'Acció Local (GAL) i als 5 Grups d’Acció Local Pesquers (GALP). L’entitat, en col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, té la missió de dinamitzar el món rural i marítim facilitant que les persones que hi viuen i treballen puguin tenir una millor qualitat de vida i noves oportunitats.

Impulsa i participa en projectes innovadors, seguint la metodologia de treball LEADER, que persegueix el desenvolupament integral de les zones rurals i marítimes amb la participació i el consens dels actors locals. Mitjançant el treball en xarxa i la cooperació, aquests capitalitzen la presa de decisions aportant solucions i actuacions transversals i integrades al territori. També, ARCA actua per tenir representativitat i presència en estaments nacionals, europeus i internacionals.

Una de les grans baules de treball d’ARCA és l’Agenda Rural de Catalunya, una eina transformadora al servei de la ciutadania, per impulsar un món rural més just, sostenible i ètic, i també, coopera per dinamitzar el desplegament territorial de l’Agenda Marítima de Catalunya. Mitjançant el desplegament d’un seguit de polítiques i accions per fer front als principals reptes del sector, l’eina ha de garantir el desenvolupament territorial, econòmic i social dels pròxims anys.

 

Junta Directiva de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA

 

President

Sr. Sergi Méndez i Romero

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 

   

Vicepresident Primer 

Sr. Antonio Marzoa i Notlevsen

Associació GALP Costa Brava Sud Maresme


Vicepresident Segon 

Sr. Sebastià Mata i Molinero

Associació Leader de Ponent

            

Secretaria

Sra. Josefina Lladós i Torrent 

Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya 

 

Tresorera

Sra. Raquel Serrat i Tubau

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

               

Vocal

Sra. Cristina Mañas i Mañas

Associació GALP Costa Brava

 

Vocal

Sr. Dionís Guiteras i Rubio 

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 

 

                

Albert Puigvert Albert Puigvert
Gerent
gerencia@arca-dr.cat

Gemma Estany Gemma Estany
Coordinadora tècnica
coordinacio@arca-dr.cat

Eduard Trepat Eduard Trepat
Coordinador d'innovació
monrural@arca-dr.cat

image Laura Megías
Tècnica PECT “Agrobiofood Ponent”
espaistest@arca-dr.cat

image  Alba Piqué
Tècnica PECT “Agrobiofood Ponent”
equipat@arca-dr.cat
image Eloi Guinjoan
Tècnic PECT “Pobles Vius i Actius”
innovacio@arca-dr.cat

image Gemma Ribalta
Responsable de comunicació
comunicacio@arca-dr.cat

 

Descarrega't els Estatuts d'ARCA:

D’acord amb el Reglament 2021/2115, de 2 de desembre, cada país ha elaborat un pla estratègic de la PAC on es defineixen les intervencions (o mesures) que més s’ajusten a les seves necessitats d’acord amb un catàleg comú.

El Pla estratègic de la PAC (PEPAC) conté les intervencions o mesures per assolir els objectius de la PAC i l’ambició del Pacte verd europeu, basades en una anàlisi minuciosa de les necessitats (diagnòstic, identificació i priorització) del sector agrari i el medi rural en conjunt, vinculades a cadascun dels objectius de la PAC. Així, el Pla té com a objectiu el desenvolupament sostenible de l’agricultura, l’alimentació i les zones rurals per garantir la seguretat alimentària de la societat a través d’un sector competitiu i un medi rural viu.

Aquests objectius generals es desglossen alhora en nou objectius específics, basats en els tres pilars de la sostenibilitat i complementats amb un objectiu transversal comú de modernitzar el sector agrari a través del coneixement, la innovació i la digitalització a les zones rurals.

Els objectius específics són:

El PEPAC es va aprovar el 31 d’agost de 2022 i entrarà en vigor l’1 de gener de 2023.

Accedeix a la documentació del Pla estratègic de la PAC 2023-2027

ARCA forma part de l'Aliança 2030 i contribueix a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El maig de 2019, el Govern va iniciar un procés participatiu per elaborar l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya. Per a fer-ho, es va identificar un grup d’actors públics i privats que han estat fortament implicats, i de forma pionera, per impulsar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Catalunya, amb visió transversal, voluntat transformadora i des de la comprensió de la complexitat de l’Agenda 2030. Les contribucions d’aquest grup motor han omplert de contingut l’Acord nacional, assolint un consens ampli entre representants de sectors molt diversos.

L’Acord nacional defineix una visió compartida sobre com contribuir a avançar en la consecució dels ODS i defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials de Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”.

El 21 de febrer de 2020, al Recinte modernista de Sant Pau, 33 organitzacions varen signar l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, per adherir-se a l’Aliança Catalunya 2030. ARCA va ser una de les entitats que va signar l'acord.

ARCA ha adquirit el compromís de treballar, com a entitat i a través dels seus projectes, per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Descarrega't l'Acord per a l'Agenda 2030 a Catalunya

Accedeix a més informació

Què és l’Agenda Rural de Catalunya?

L’Agenda Rural de Catalunya identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament, i és un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país

A Catalunya, dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 h./km2 , més de la meitat dels quals no arriben als 20 h./km2 . Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país però que representen l’1% de la població.

L’Agenda Rural de Catalunya ha estat redactada seguint el marc de referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

La seva elaboració va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que va encarregar la coordinació del document a una Comissió Redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. D’altra banda, agents socials i econòmics representatius del món rural han conformat la Comissió Motora de l’Agenda Rural i participat al llarg de tot el procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya. Més de 1.200 persones i més de 350 entitats van participar en els diversos tallers que es van organitzar arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.

Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes:

 1. Persones, benestar i repte demogràfic.
 2. Transició ecològica.
 3. Territori connectat.
 4. Sistema agroalimentari.
 5. Gestió forestal.
 6. Innovació i dinamització social i econòmica.
 7. Governança.

Després del procés participatiu dut a terme entre els anys 2021 i 2022, el Govern de la Generalitat va reconèixer l’Agenda Rural de Catalunya mitjançant l’Acord GOV/108/2022, de 24 de maig, i es va comprometre a impulsar les accions de les quals té competència. Per poder donar resposta a les demandes de la ciutadania recollides en l’Agenda Rural, la Generalitat, mitjançant l’Acord GOV/153/2022, de 19 de juliol, en relació amb la Comissió Interdepartamental de Governança Rural modifica el nom i les funcions de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural augmentant les atribucions en coordinació, implementació i avaluació de l’Agenda Rural de Catalunya.

El desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d’un pla d’acció, que definirà les accions a portar a terme i que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes identificats. Així mateix, la Comissió Interdepartamental de Governança Rural vetllarà pel seguiment, compliment i avaluació dels objectius marcats en el Pla, proposarà accions de govern per promoure l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social, i supervisarà que cap acció del Govern sigui contrària als objectius de desenvolupament rural. Mitjançant l’Agenda i sota la coordinació de la Comissió, s’actuarà directament per fer front al repte demogràfic, que amenaça amb el despoblament de molts dels pobles de Catalunya. També s’actuarà per accelerar la transició ecològica i potenciar el sector agroalimentari i la gestió forestal, i s’invertirà en innovació, connectivitat, i dinamització econòmica i social.

En paral·lel, la Comissió Motora de l’Agenda Rural, formada per agents socials i econòmics representatius del món rural, també vetllarà pel seguiment i compliment dels objectius del pla d’acció de l’Agenda Rural de Catalunya.

 

Què és i com funciona la Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya?

La Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya formada per agents socials i econòmics representatius del món rural, és un òrgan per a l’impuls, el seguiment i l’avaluació del desplegament i compliment de les accions de l’Agenda Rural de Catalunya. A la vegada, treballa en propostes de millora organitzativa interna que facin més eficient la seva tasca.

Les seves funcions es centren en:

 • Difondre l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Impulsar les accions de l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Avaluar el grau de compliment per part de les diferents institucions i dels agents socioeconòmics.
 • Participar en els òrgans de coordinació de les diferents administracions que tenen responsabilitats en l’àmbit de l’Agenda Rural de Catalunya.
 • Incidir en les polítiques públiques, ja sigui en la denuncia de situacions que generin exclusió social, com en les propostes en les polítiques d'inclusió social dins l'àmbit rural.
 • La creació de grups de treball específics que acordi la pròpia Comissió.
 • Designar els representants de la Comissió en els diferents àmbits de debat, difusió i /o representació.

La Comissió Motora ha acordat la creació de quatre Comissions de Treball que han de servir millorar la coordinació i eficiència de la tasca que desenvolupa:

 • Comissió de treball de Comunicació
 • Comissió de treball de Rural Proofing
 • Comissió de treball entorn la qüestió de l’Aigua
 • Comissió de treball per desenvolupar la plataforma de seguiment de la implantació de l’Agenda Rural des de la societat

La Comissió Motora és un òrgan col·legiat, format per les persones que representen a les 37  entitats i associacions d’arreu del territori  que van impulsar inicialment l’Agenda Rural de Catalunya:

 1. Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
 2. Consorci Administració Oberta de Catalunya
 3. Òmnium Cultural
 4. País Rural
 5. Taula del Tercer Sector
 6. Associació de Dones de la Mar
 7. Associació de Dones del Món Rural
 8. Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT)
 9. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
 10. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Secretariat d’Escola Rural de Catalunya (SERC)
 11. Fundació i2CAT
 12. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
 13. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
 14. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
 15. Unió de Pagesos (UP)
 16. Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya
 17. Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)
 18. CECOT
 19. Comissions Obreres (CCOO)
 20. Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 21. Observatori del Paisatge
 22. Unió General de Treballadors (UGT)
 23. Agencia Catalana de la Joventut
 24. Confederació del Turisme Rural i L’agroturisme de Catalunya (TURALCAT)
 25. Federació d’Associacions d'Artesans d’Ofici de Catalunya
 26. Institut d’Estudis Catalans
 27. Museu de la Vida Rural
 28. Plataforma d’Arts de Carrer (PAC)
 29. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
 30. Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya (XAFEC)
 31. Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
 32. Institut Ramon Muntaner (IRMU)
 33. Associació de Micropobles de Catalunya (MdC)
 34. Associació Catalana de Municipis (ACM)
 35. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
 36. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)
 37. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)

 

Accedeix a més informació