Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Activitats Eqüestres

Un desenvolupament sostenible i integrador a lñes zones rurals.

EL PROJECTE

El 2016 es va iniciar el Projecte d’activitats eqüestres en detectar que el sector eqüestre té un gran potencial  per desenvolupar l’economia dels petits municipis rurals, donant-los una singularitat a l’oferta existent i atraient nous públics. I es va pensar que amb el seu dinamisme es podria afavorir la generació d’activitat econòmica, constituint-se el sector eqüestre com una alternativa econòmica més per als territoris rurals.

OBJECTIUS

1.Objectiu estratègic

Identificar, promoure i difondre les activitats eqüestres en les vessants turística, esportiva, social i terapèutica, per al foment del sector eqüestre com una activitat econòmica a les zones rurals.

2. Objectius generals

 1. Afavorir la intercooperació públic-privada per impulsar mesures i intervencions comunes en activitats eqüestres.
 2. Millorar el coneixement sobre el sector eqüestre, el seu potencial i les seves externalitats positives en els territoris rurals.
 3. Apoderar el territori rural per a la promoció d’activitats eqüestres com a alternativa econòmica, mitjançant la sensibilització i la professionalització del sector.
 4. Crear productes i/o serveis innovadors d’activitats eqüestres per a la diversificació integral dels territoris rurals.

PÚBLIC OBJECTIU

Els participants i beneficiaris directes del projecte seran els diferents centres eqüestres, clubs, hípiques i professionals del sector tant esportius, turístics com terapèutics, així com les entitats del territori, les administracions públiques i la població en general.

ACCIONS

Accions realitzades dins el marc del projecte “Activitats Eqüestres” per anualitats:

 • El 2016 es van plantejar accions de coneixement del sector tant a nivell de Catalunya com a nivell territorial d’ADRINOC, de les que van sorgir dues diagnosis: “El sector eqüestre a Catalunya i el seu potencial de desenvolupament als territoris rurals”i “Potencialitats i necessitats del sector eqüestre al territori Leader ADRINOC i la seva àrea d’influència”.
 • Durant el 2017 es va començar a treballar a través de 3 Grups de Treball especialitzats en cada una de les vessants des de les quals es van posar en marxa accions innovadores com el Dia a Cavall, les Trobades interdisciplinàries en Teràpies Assistides amb Cavalls i la identificació de rutes a cavall intercentres.
 • A partir del 2018 el projecte va seguir apostant per la consolidació i millora de les accions plantejades, sumant en suports i col·laboracions, i impulsant noves accions de cohesió entre el sector eqüestre com ara el Consell d’Experts i la Jornada Tècnica: El sector del cavall d’oci a les zones rurals.
 • Durant el 2019, ADRINOC ha donat continuïtat a les accions iniciades en anualitats anteriors i ha activat la participació de la vessant turística a través de promoure la creació de nous productes turístics.
 • La majoria d’accions previstes pel 2020 implicaven agrupacions socials, i ha calgut re formular-ne algunes (com el Dia a Cavall Virtual), passar-ne a l’anualitat 2021 (com la Jornada tècnica), començar a treballar en accions del 2021 que es permetia fer de manera telemàtica (com la creació de la web de recursos per al sector eqüestre).
 • Actualment, l’activitat en aquest període de la COVID-19 no s’ha aturat!. Es va redactar un manifest entre els integrants sobre la necessitat de dur a terme un desconfinament responsable que es va fer arribar a institucions i mitjans de comunicació, aconseguint que se’n parlés a televisions local (com TV Girona en dues ocasions) o a ràdios. I per tal de mostrar en imatges la feina que cal seguir fent des dels centres eqüestres tot i el tancament, es va elaborar també un vídeo amb imatges proporcionades pels mateixos centre, Se’n van fer quatre versions: català, castellà, anglès i francès, que també es va difondre a través de xarxes i es va publicar al canal de You Tube d’activitats eqüestres.

RESULTATS

Des del punt de vista quantitatiu:

 • Dia a Cavall : quatre edicions consecutives des del 2017 al 2020 (la última en format virtual)
 • Trobades Interdisciplinàries en TAC ( vessant social-terapèutica): 6
 • Intercanvi de coneixements a altres territoris: 2: a la Provença (França) i a Eslovènia
 • Nous espais de trobades de les vessants eqüestres per identificar possibles directrius a dur a terme dins el projecte: 4 Consells d’Experts i  2 Jornada Tècnica .
 • Taller de creació i comercialització de productes de turisme eqüestre: 1
 • Ampliació de la base de dades dels agents, centres eqüestres i entitats que treballen en el sector eqüestre del territori ADRINOC i a la seva àrea d’influència: més de 350 agents.
 • Jornades de formació PATT i altres formacions: 9
 • Elaboració de materials de promoció dels beneficis de la pràctica eqüestre: infografia, fulletó i càpsules de vídeo.

Des del punt de vista qualitatiu:

 • Millora en el coneixement, estructuració i cohesió del sector eqüestre.
 • Canvi d’imatge del sector amb l’objectiu d’ apropar el món eqüestre i els seus beneficis al públic general.
 • Millora mediambiental i al coneixement del patrimoni natural i cultural del territori.
 • Foment del desenvolupament del turisme eqüestre de descoberta del medi i les zones rurals.
 • Implicació de les Administracions Públiques en el disseny de mesures i finançament d’actuacions.
 • Major professionalització del sector a través de jornades formatives vehiculades a través del PATT dedicades específicament a les necessitats del sector.

IMPACTE SOCIAL I TERRITORIAL

 • Activitats i serveis basats en l’ús eficient i responsable dels recursos i del medi natural que busquen el contacte beneficiós entre les persones amb el medi.
 • La desestacionalització turística en activitats considerades ecoturístiques en contacte amb el medi natural i social del propi territori que aporta nous valors afegits (coneixements, promoció de produccions locals de proximitat, etc).
 • Apropament a col·lectius socials vulnerables als beneficis terapèutics del contacte amb els cavalls donant respostes a les demandes socials i de cura de les persones.
 • Valors afegits implícits a les activitats esportives eqüestres de caire educatiu i pedagògic.
 • Treball en cooperació entre els diversos agents implicats, tant públics com privats, que permet l’intercanvi entre professionals.

Generació i promoció de l’ocupació de dones i joves en el sector eqüestre esportiu, social-terapèutic i tirístic.

RECURSOS GENERATS

Els principals recursos que ha generat el projecte a dia d’avui són:

 • Diagnosi: “El sector eqüestre a Catalunya i el seu potencial de desenvolupament als territoris rurals”
 • Diagnosi “Potencialitats i necessitats del sector eqüestre al territori Leader ADRINOC i la seva àrea d’influència”.
 • Estudi sobre “ Beneficis socials i esportius de la pràctica eqüestre“.
 • Vídeo promocional sobre els beneficis de la pràctica eqüestre.
 • Decàleg per a la creació de rutes de turisme eqüestre.
 • Plataforma web diaacavall.cat
 • Canal de You Tube: https://www.youtube.com/channel/UChjVlsAF4xfJuNS_fkAEDcQ
 • Infografia sobre els beneficis de la pràctica eqüestre.
 • Fulletó informatiu dels beneficis de la pràctica eqüestre