Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Queda't a la Catalunya Central

EL PROJECTE

“Queda’t a la Catalunya Central” és un projecte INNOVADOR i PILOT que s’ha inspirat en polítiques d’atracció de talent en entorns rurals actualment vigents a Europa.

La proposta d’aquest projecte va sorgir d’una confluència de problemàtiques que es manifesten al territori. Per un costat les empreses del territori posen de manifest la dificultat de trobar personal per treballar, i les complicacions per cobrir les vacants laborals, indistintament dels sectors. El territori també registra cada cop de forma més acusada els efectes demogràfics, com ara l’envelliment de la població. D’altra banda, en una situació mundial de guerres, desequilibris socials i manca de polítiques migratòries clares, l’arribada de nouvinguts a Europa suposa un problema de gran magnitud al qual no s’hi està donant resposta.

El projecte treballa sobre una fórmula que ha de permetre pal·liar els efectes del despoblament rural alhora que ofereix una oportunitat a les persones nouvingudes que arriben al territori cercant una nova oportunitat laboral i de vida.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte és facilitar l’arrelament de persones nouvingudes al territori i donar resposta a la demanda de personal per treballar que manifesten les empreses. Per aconseguir aquest objectiu, s’ha treballat en diferents àmbits, des de les polítiques d’habitatge fins a l’acompanyament de les persones nouvingudes en la integració laboral en empreses del territori.

L’acció principal del projecte s’ha centrat en la creació d’un sistema de bonificació a les empreses, a través del qual, la contractació de persones nouvingudes suposa una compensació econòmica mensual, amb un màxim de 6 mesos.

Per aconseguir-ho ha sigut necessari treballar amb les diferents entitats i administracions del territori per tal d’identificar aquestes persones i fer-ne la valoració segons la seva formació, l’experiència laboral, la situació familiar, etc.

PÚBLIC OBJECTIU

El projecte està orientat per un costat a les empreses i entitats públiques i privades de l’àmbit Leader de la Catalunya Central que requereixin de la contractació d’una o diverses persones per al millor funcionament de la seva activitat empresarial, i que trobin el perfil desitjat entre el colꞏlectiu de persones nouvingudes extracomunitàries que han arribat a Catalunya cercant un nou projecte de vida. Per altra banda, pretén facilitar a les persones nouvingudes l’arrelament gràcies a un contracte de treball digne en una empresa del territori.

ACCIONS

 • Selecció de persones candidates
 • Anàlisi de competències i detecció de mancances formatives
 • Revisió d’ofertes laborals del territori i proposta de candidats a les empreses
 • Creació de grups de suport
 • Contractació bonificada
 • Seguiment de la relació laboral amb finalitat de convertir-la en fixe

RESULTATS PRINCIPALS

2019:
 • Contractació de 10 persones
 • 7 països d’origen
 • 60% homes i 40% dones
 • 80% menors de 30 anys
2020:
 • Contractació de 8 persones
 • 6 països d’origen
 • 88% homes i 12% dones
 • 63% menors de 30 anys
2021:
 • Contractació de 10 persones
 • 6 països d’origen
 • 60% homes i 40% dones
 • 60% menors de 30 anys