Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

COL·LABORA X PAISATGE. Construccions de Pedra Seca

Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana

EL PROJECTE

“COL·LABORAxPAISATGE” és una iniciativa que pretén posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

El projecte pretén crear desenvolupament rural a través d’elements que configuren el nostre paisatge (construccions de pedra seca) tot facilitant eines i mitjans tant als joves com a la ciutadania que de forma col·laborativa promourà activitat econòmica.

OBJECTIUS

L’objectiu estratègic del projecte es centra en posar en valor les construccions de pedra seca i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil, mitjançant:

 • La creació d’eines per facilitar l’accés al coneixement i descoberta de les construccions de pedra seca.
 • La posada en valor del patrimoni de pedra seca.
 • La divulgació del patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva, i les oportunitats econòmiques que genera per als territoris rurals.
 • El diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l’Administració per afrontar projectes conjunts en relació al paisatge i/o la pedra seca.
 • La comunicació i la posada en valor del paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals.
 • El desenvolupament de projectes de difusió i manteniment de la pedra seca i que impactin directament en el territori.

PÚBLIC OBJECTIU

“COL·LABORAxPAISATGE” és un projecte de caràcter no productiu. Ara bé, es preveu que les eines desenvolupades en relació a les construccions de pedra seca creïn una economia al seu voltant i siguin d’interès per a públics tan diversos com:

 • L’administració pública: per a preservar el patrimoni catalogat a través de les eines impulsades pel projecte.
 • Les empreses privades: recuperant un ofici i una tècnica constructiva tradicional i donant nous usos constructius a la pedra seca.
 • El sector turístic: dissenyant noves rutes de descoberta i activitats turístiques de divulgació del patrimoni.
 • Els propietaris de finques: per a conservar i valoritzar el patrimoni dels seus espais.
 • El territori: el manteniment, la restauració i la reconstrucció de les construccions de pedra seca són necessaris per mantenir un paisatge rural, per donar valor afegit a les produccions locals i per desenvolupar iniciatives turístiques relacionades amb els productes locals i el paisatge on es conreen.

ACCIONS

Les accions realitzades en el marc del projecte “COL·LABORAxPAISATGE” es poden classificar en diverses categories:

Creació d’eines:

 • L’“App de la Pedra Seca”, una aplicació vinculada a la Wikipedra que permet consultar i catalogar noves construccions de pedra seca.
 • La publicació “Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania. Bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a Europa”, un recull de deu experiències ciutadanes de gestió del paisatge al continent europeu.
 • La publicació “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social”, un recull setze experiències que utilitzen la pedra seca com a element estructural o com a motor econòmic o social.
 • La traducció al català de la publicació “Technique de construction des murs en pierre sèche: regles professionelles” de l'”Association des Batisseurs en Pierre Sèche” (ABPS).

Divulgació del patrimoni de les construccions de pedra seca:

 • Participació en trobades, congressos i cursos vinculats a la pedra seca.
 • Dinamització del voluntariat per conservar el paisatge i promoure el desenvolupament local.
 • Recurs educatiu “Tot un món de pedra seca” a disposició de les escoles i instituts de l’Alt Empordà, i properament també d’altres territoris del projecte. 

Organització de formacions i trobades:

 • Jornades per mostrar el potencial de la pedra seca com a element de desenvolupament rural des de diferents punts de vista.
 • Viatge d’intercanvi i visita d’estudi transfronterer al “Parc Natural Regional del Pirineu Català”, per conèixer les seves estratègies d’impuls de l’ofici de marger i els nous usos que es donen a la pedra seca.
 • Jornades transfrontereres “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social” per analitzar la situació actual de la pedra seca al nostre país i les seves potencialitats com a element motor de les economies rurals.
 • Treball en xarxa, participació en jornades i intercanvi de coneixements.

Promoció i recuperació del patrimoni de la pedra seca i impuls del sector:

 • Accions per a la consolidació i posada en valor de l’ofici de la pedra seca.
 • Impuls del “Registre de l’ofici constructiu de la pedra seca a Catalunya” per poder conèixer l’estat actual de l’ofici i posar unes primeres bases per al seu reconeixement oficial a casa nostra.
 • Suport a la creació de cartes del paisatge i a la candidatura a la Unesco com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
 • Accions formatives i de recuperació d’elements de pedra seca amb diferents perfils de col·lectius.
 • Realització d’accions pilot de difusió i manteniment de la pedra seca que impactin directament en els diferents territoris del projecte.

RESULTATS

A nivell quantitatiu, les accions realitzades han tingut una gran repercussió. Com a mostra:

 • App de la Pedra Seca : més de 1.700 descàrregues.   
 • Jornades“Les construccions de pedra seca, un valor afegit per al territori”: 84 assistents.
 • Jornades transfrontereres “La pedra seca, com a motor de desenvolupament econòmic i social”: 95 assistents

D’altra banda, a nivell qualitatiu, el projecte està tenint una gran repercussió gràcies a elements com:

 • El disseny transversal de les accions del projecte, que comprèn un ampli ventall de públics, des de col·lectius en risc d’exclusió fins a professionals de diferents sectors.
 • El treball en xarxa amb els diferents territoris, amb la complicitat i la implicació dels agents del territori vinculats a la pedra seca i la seva tècnica constructiva.
 • L’esforç comunicatiu per a donar a conèixer totes les accions que es van desenvolupant als diferents territoris participants, especialment a internet i xarxes socials.

RECURSOS GENERATS

Els principals recursos que ha generat el projecte a dia d’avui són: