Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

ESPAIS NATURALS DE PONENT

EL PROJECTE

El projecte de cooperació Espais Naturals de Ponent té com objectiu realçar els valors dels espais naturals de Ponent, en primer lloc, entre la població local per tal de garantir la seva preservació i, segon lloc, entre la població forana per tal de fomentar l'ecoturisme que ajudi a diversificar i potenciar l'economia al territori.

Les comarques de l'àmbit de Ponent acullen molts elements d'interès paisatgístic, natural i històric, alguns coneguts, però molts susceptibles de ser potenciats i divulgats en un marc d'oferta turística de qualitat. En efecte, determinats tipus d'espais naturals, amb les seves espècies i paisatges singulars, únicament es troben en aquestes comarques, els ambients de secà els quals conviuen amb zones aigualoses. La gran diversitat paisatgística representa un atractiu i un recurs de promoció turístic que pot canalitzar en un desenvolupament econòmic local. És per això que es creu necessari realitzar una acció de cooperació per posar en relleu i promocionar conjuntament els valors naturals i paisatgístics d'aquests municipis, apostant sobre les seves potencialitats i recursos com són els espais naturals.

El projecte Espais Naturals de Ponent és un projecte molt participatiu, ha comptat des de la seva posada en marxa, la tardor del 2016, amb la participació d'una àmplia varietat d'agents vinculats al territori, i als espais naturals mitjançant les Cartes de Suport al projecte així com també, amb el consens i participació del Grup motor del projecte, amb una setantena de participants. Aquest es reuneix una vegada al mes, a la Taula de seguiment del projecte, on s'exposa les accions que es duen a terme en el projecte i es recull l'opinió de tots els participants.

OBJECTIUS

L’objectiu general del projecte es centra en promocionar els espais naturals de ponent a partir d’una marca conjunta per a millorar l’oferta turística i l’activitat econòmica del territori, mitjançant els següents objectius específics:

 • Divulgar els valors naturals, culturals i de patrimoni històric dels Espais Naturals de Ponent a la població local i forana per tal de garantir la seva preservació.
 • Coordinar i executar iniciatives de promoció conjunta per al foment del turisme de natura i de paisatge que facilitin la mobilitat entre els diferents espais.
 • Implantar programes específics de difusió i divulgació dels valors naturals creant sinèrgies amb altres activitats econòmiques del territori i fomentar accions de difusió conjunta.
 • Fomentar la participació activa d’ens locals, entitats, associacions, empreses privades i agents econòmics en el projecte per garantir enxarxar el projecte al territori.
 • Articular una oferta turística basada en promoure l’arribada dels servies de turisme ornitològic, fomentar la creació d’allotjaments i activitats de turisme rural, i fomentar la recuperació i manteniment de l’activitat tradicional enfocades al turisme.
 • Promoure i col·laborar en iniciatives enfocades a la millora del model agrícola i ramader, econòmicament viable i ambientalment sostenible, que permeti continuar l’activitat al camp, alhora que mantenir el patrimoni natural.
 • Crear sinergies amb altres projectes territorials.

PÚBLIC OBJECTIU

Els participants i beneficiaris del projecte seran els diferents espais naturals i les entitats de conservació i gestió de la natura, el sector turístic de natura, el sector agroalimentari, la població en general  i altres entitats, tant públiques com privades, del  territori.

ACCIONS

 • Coordinació, gestió i desenvolupament del projecte, per tal de garantir el desenvolupament i assoliment dels objectius i accions del projecte.
 • Participació a fires, congressos i intercanvi d’experiències en ecoturisme per promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat als espais naturals de Ponent, sempre que les mesures en matèria de salut ho permetin.
 • Activitats de descoberta dels espais naturals de Ponent. Promocionar l’espai natural garantint una experiència satisfactòria de la visita tot mantenint la seva preservació.
 • Edició i elaboració de material per la difusió de rutes situades als Espais Naturals de Ponent.
 • Comunicació i estratègia en xarxes. Realitzar una bona estratègia de comunicació a través de les xarxes socials i també amb publicacions a revistes i premsa.
 • Coordinació i gestió de la xarxa d’empreses d’ecoturisme a Ponent. Establir un punt de trobada per les empreses que treballin en l’àmbit de l’ecoturisme, patrimoni, cultura i valors naturals a Ponent per tal de fomentar l’oferta d’activitats a realitzar als espais naturals.
 • Presentació de la proposta educativa a les entitats del territori.
 • Coordinació de l’activitat a l’escola, per tal de donar a conèixer als escolars del territori els espais naturals de Ponent i els seus valors. Realització de l’activitat educativa a l’escola.
 • Formació destinada a les empreses que ofereixen activitats als espais naturals per millorar les seves habilitats didàctiques així com també formació per a monitors de lleure en aspectes rellevants dels espais naturals de Ponent.

RESULTATS

 • Creació de sinergies entre els diferents actors del territori per a un desenvolupament turístic sostenible.
 • Valorització de les potencialitats dels espais natural i que aquests esdevinguin un recurs per a invertit, i treballar cap a l’ecoturisme.
 • Valorització del territori des d’una visió integral (natura, paisatge, cultura, història, economia...).
 • Impuls de la diversificació i modernització de l’activitat econòmica, afavorint d’aquesta manera la creació de noves empreses i fomentant la millora de la qualitat i competitivitat de les ja existent, en especial les que aposten per les produccions locals.
 • Una major transferència de coneixements i gestió.
 • Oportunitats per a fer innovació en conservació i gestió dels espais naturals.
 • Corregir impactes i desequilibris ambientals que han sofert aquests espais naturals al llarg del temps.
 • Conservació del patrimoni natural i paisatgístic.

RECURSOS GENERATS

 • Tours virtuals dels espais naturals de Ponent espaisnaturalsdeponent.cat
 • Material educatiu per a la proposta eductiva a realitzar a l’aula.
 • Activitats online durant la pandèmia del coronavirus
 • Material imprès com quadríptics de les activitats realitzades durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.