Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

FER.CAT

Ensenyant a emprendre a les escoles rurals

EL PROJECTE

El projecte “FER.cat. Ensenyant a emprendre a les escoles rurals” és un projecte de cooperació que pretén despertar el talent emprenedor entre els més joves mentre s'estan formant en l'entorn rural, treballant la seva creativitat i la seva capacitat d'innovar, fomentant la confiança en ells mateixos, el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes concrets, per tal de facilitar que aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural.

FER.cat té com a públic objectiu els alumnes de 5è d’Educació Primària i el trobem disponible en diversos idiomes: català, castellà, anglès, aranès i estonià.

Per fomentar l’emprenedoria entre els més joves, el Projecte FER juga amb els paral·lelismes entre els ruscs i les zones rurals per explicar la importància de la població rural per a la societat, com la de les abelles per a la biodiversitat. També pretén positivar la visió dels territoris rurals dels més petits i les seves oportunitats a partir d’exemples d’emprenedors i emprenedores locals de cada territori, que lluny de ser grans inventors, han sabut aprofitar-ne els seus avantatges.

El projecte parteix de la base que la suma de moltes iniciatives emprenedores en el món rural és el que fomentarà una economia  sostenible al llarg del temps i, d’aquesta manera, la creació de més empreses, basades en les peculiaritats de cada territori, o les oportunitats concretes d’una determinada zona, evitarà el despoblament de les zones rurals.

OBJECTIUS

Els objectius generals que persegueix el projecte són els següents:

 • Difondre la cultura emprenedora entre la comunitat educativa.
 • Implicar la comunitat educativa en la transmissió de la cultura emprenedora, incorporant els valors relacionats amb l'emprenedoria a les matèries curriculars.
 • Posar en valor les empreses dels territoris LEADER i donar-les a conèixer entre la comunitat educativa.
 • Facilitar que els infants aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural, fomentant el treball en equip, el debat i les relacions entre l'alumnat dels diferents territoris participants.
 • Despertar el talent emprenedor entre els més joves, tractant diferents aspectes de la creació d’una empresa des de la idea fins al seu finançament, partint de la coneixença del territori i de la detecció de les seves necessitats, passant pel pla de comunicació i l’organització interna.

 Com a objectius específics ens fixem:

 • Donar a conèixer experiències singulars dels diferents empresaris dels territoris LEADER.
 • Coordinar i implantar el projecte FER, per tal d’introduir l'emprenedoria a cicle superior de primària de les escoles del món rural.
 • Difusió del projecte entre la població local, la comunitat educativa i a nivell institucional i cercar sinèrgies entre els diferents actors.
 • Establir i transmetre la metodologia del projecte FER entre la comunitat educativa del món rural.
 • Afavorir el coneixement de les oportunitats dels territoris rurals, la posada en xarxa i el contacte entre alumnes d’escoles del món rural dels diferents territoris participants.

PÚBLIC OBJECTIU

El projecte va dirigit a l’alumnat de 5è de primària dels centres educatius i a la comunitat educativa que els envolta.

ACCIONS 

 • Difusió del projecte a la comunitat educativa.
  Contacte i informació als Centres de Recursos Pedagògics i sessions formatives als mestres.

 • Elaboració de materials didàctics per als alumnes. 
  Es creen materials per tal d’apropar la realitat rural catalana a la comunitat educativa i també per tal de fomentar l’esperit emprenedor als infants dels territoris rurals.

 • Implementació del projecte a les escoles durant tot el curs escolar.
  Es treballa amb els materials del projecte per tal que els infants coneguin la realitat del seu territori i les empreses per tal d’explicar-ho a infants d’altres territoris. Inventin sense cap límit creatiu un producte o servei, factible o no amb la tecnologia actual, aprofitant les oportunitats dels territoris rurals, i elaboren el seu pla d’empresa i presenta la seva idea.

 • Entrevistes amb empresaris.
  Els alumnes visiten empreses i també reben la visita d’un empresari per tal de fer-li preguntes i així descobrir la seva trajectòria vital i empresarial.

 • Formació del professorat.
  Sessions de formació del professorat i de seguiment on es facilita a l’equip docent les corresponents guies pedagògiques, així com la transferència dels criteris metodològics a seguir per implantar adequadament el “FER.cat” les aules.

 • Intercanvi entre diferents escoles FER.
  Difusió per part dels escolars de les oportunitats dels territoris rurals i dels seus projectes d’emprenedoria.

 • FIRA FER.
  Els alumnes participants finalitzen el programa amb la participació en una FIRA on exposen les seves iniciatives empresarials i s’escullen la més territorial, la més innovadora i la que ha comunicat millor la seva iniciativa. 

RESULTATS CURS 2018-2019

 • Curs 2017- 2018: Implementació del projecte a 28 escoles catalanes amb més de 380 alumnes.
 • Curs 2018-2019: Implementació del projecte a 40 escoles catalanes i 6 d’estonianes amb més de 850 alumnes.
 • Curs 2019- 2020: Implementació del projecte a 30 escoles catalanes amb més de 900 alumnes.
 • Participació de 40
 • Implicació de més de 61 mestres.
 • Participació de més de 2.000 alumnes entre 2017 i 2019.
 • Realització d’1 Fira amb cinc escoles, 153 alumnes, 70 famílies, 33 iniciatives empresarials.
 • 15 Centres de Recursos Pedagògics informats.
 • 9 jornades formatives a mestres el curs 2018-2019
 • 1 grup de treball de 5 sessions per a mestres que implementaven el projecte FER.

RECURSOS GENERATS

Pàgina web del projecte: www.futursemprenedors.cat.
Recursos didàctics per als alumnes disponibles en format digital i paper:

 • BLOC 1: Quina bona idea: Presenta l'abella FER com a fil conductor i la història d’invents, inventors i inventores. (6 recursos didàctics sobre inventors i inventores)
 • BLOC 2: Els reptes de “FER.cat”: Es basa en els reptes que ha de superar l'abella FER per millorar la gestió del rusc i fer-lo viable. (7 recursos didàctics sobre com desenvolupar una idea de negoci)
 • BLOC 3: Històries d’empreses de la Catalunya Rural: Es basa en 21 històries d’èxit empresarial dins del territori rural adaptades al nivell de cicle superior de primària.
 • Guies metodològiques per al professorat disponibles en format digital i paper.
 • Plaques identificatives de les escoles participants en el projecte.
 • Abelles Fer de PVC per a les aules FER.
 • Mocadors, puzle, llibreta: què faries al teu poble, i altres materials per una millora de la implantació del projecte.
 • Mapa Bee bot: recurs complementari que pretén treballar geografia de Catalunya, les empreses els bloc 3 del projecte i els sectors econòmics a través d’una proposta didàctica en grup. Aquest recurs està disponible en diferents Centres de Recursos Pedagògics i que s’ha d’acompanyar d’un robot Bee bot per treballar-lo.
 • Kahoots: recurs en línia per treballar el bloc 3 d’una manera més dinàmica i divertida.