Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

LEADER NATURA

Desenvolupament sostenible en espais naturals de Catalunya

EL PROJECTE

L’objectiu principal del projecte LEADER NATURA és fomentar el desenvolupament  socioeconòmic i sostenible de les zones rurals, en particular dels espais naturals i de fauna, i les seves àrees d’influència incloses en territori Leader, en coordinació amb els agents i empreses locals, i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, amb la de les activitats socioeconòmiques que s’hi duen a terme.

El projecte va néixer el 2014 amb el nom de “FemPARC”, entre els anys 2014 i 2016, “FemPARC” va treballar conjuntament amb els organismes públics encarregats de gestionar els espais naturals protegits, tot elaborant propostes de desenvolupament ecoturístiques.

A partir de l’any 2016, ja sota el nom de “Leader Natura”, el projecte s’amplia en dos sentits: d’una banda, incorpora els agents privats, oferint suport a les petites empreses i entitats que duen a terme activitats en els espais naturals i les seves àrees d’influència; d’altra banda, obre el seu àmbit d’actuació a altres espais naturals “no específicament protegits”, però amb un destacat interès natural i territorial.

L’any 2017 “Leader Natura” incorpora el projecte “Vida Silvestre”, un projecte del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central que se centra en la promoció del turisme de fauna com a motor de dinamització dels territoris rurals.

El projecte “Leader Natura” pot ser especialment rellevant en espais naturals poc coneguts, on l’articulació de l’oferta turística pot representar un recurs de desenvolupament econòmic local.

OBJECTIUS

Més enllà de l’objectiu general esmentat, el projecte “Leader Natura” té els següents objectius específics:

 • Promoure dinàmiques i economies responsables i sostenibles amb el territori, innovadores, productives i respectuoses amb el medi ambient.
 • Preservar i mantenir l’entorn però sense oblidar que els pobladors del territori han de poder viure amb dignitat i desenvolupar-hi les seves activitats.
 • Fomentar la desestacionalització de les activitats. 
 • Generar ocupació.
 • Promoure la cooperació i el foment de l’associacionisme local i sectorial.
 • Garantir la continuïtat de les comunitats i pobles dels espais protegits i la seva zona d’influència, tant en l’àmbit econòmic com cultural.
 • Difondre el patrimoni natural, cultural, agrícola i ramader que configuren els territoris rurals.
 • Millorar la qualitat del turisme de natura, oferint propostes respectuoses amb el medi natural.

PÚBLIC OBJECTIU

 “Leader Natura” es dirigeix a:

 • Les empreses ubicades en zones limítrofes als espais naturals protegits o altres espais d’elevat interès natural i que desenvolupen activitats relacionades directa o indirectament amb la natura i l’entorn rural.
 • La població que resideix en aquests espais.

ACCIONS I RESULTATS

Entre les principals accions que s’han dut a terme, destaquen les següents:

Accions de creació de producte:

 • creació de gairebé 100 “experiències rurals i de natura” a 4 idiomes
 • creació d’itineraris ecoturístics pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Actuacions de formació:

 • organització de jornades tècniques territorials
 • organització de jornades formatives per a establiments turístics interessats en captar turisme de fauna
 • organització del seminari tècnic “La fauna com a recurs per al desenvolupament local”

Accions de comunicació:

 • registre oficial de la marca “Leader Natura”
 • disseny i fabricació de roll-ups sobre el projecte
 • organització de jornades de presentació del projecte i dels resultats obtinguts
 • redacció de notícies i notes de premsa
 • creació del portal web naturexperience.cat
 • difusió de continguts a través del web i les xarxes socials
 • edició de díptics informatius dels espais naturals
 • participació a la fira “Delta Birding Festival”
 • traducció de propostes de rutes d’ecoturisme de la zona Pirineus
 • elaboració d’una guia per a l’adequació dels establiments turístics al turisme de fauna

Actuacions de gestió i organització:

 • creació de diverses Taules de Concertació Territorial
 • elaboració d’una base de dades de recursos i agents vinculats al turisme de fauna
 • accions de coordinació, gestió i desenvolupament dels espais naturals protegits
 • intercanvi d’experiències amb altres espais naturals protegits

RECURSOS GENERATS