Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

START-UP RURAL A CATALUNYA

EL PROJECTE

El projecte “Start-up Rural”, impulsat l’any 2015, treballa per  acompanyar i assessorar emprenedors/res del programa Leader per poder consolidar els projectes més enllà de la seva creació, posant al seu abast nous recursos per a la seva consolidació i guiant-los dins el món de l’emprenedoria per a què aprofitin totes les eines de millora al seu abast.

“Start-up Rural” planteja accions que impulsin una emprenedoria de qualitat i amb èxit en projectes que generin valor afegit o que promocionin sectors estratègics i/o emergents; l’acceleració de projectes empresarials vinculats a la innovació i als centres de recerca; i el foment de la cooperació intersectorial i el lideratge col·laboratiu empresarial i ciutadà.

El projecte aporta també un valor afegit i augmenta l’eficiència d’iniciatives amb llarg recorregut com els ajuts a emprenedors per la seva diversificació del mateix programa Leader, ja que els complementa amb més eines i recursos i un acompanyament posterior a l’ajut a mig termini, que augmenta les probabilitats d’èxit dels projectes emprenedors, i per tant, l’eficiència dels recursos públics invertits.

OBJECTIUS

Els principals objectius del projecte “Start-Up Rural” són els següents:

 • Fomentar l’emprenedoria de qualitat de projectes que generin un alt valor afegit o que promocionin sectors estratègics i/o emergents.
 • Augmentar el nivell d’èxit de l’emprenedoria al territori.
 • Posar en valor els serveis dels GALs i de promoció econòmica, i coordinar la seva oferta de recursos per a emprenedors.
 • Visualitzar les oportunitats de negoci al món rural.

PÚBLIC OBJECTIU

Empreses i emprenedors/res del territori, especialment els beneficiaris/àries Leader, potencials emprenedors/res, i actors relacionats amb la promoció econòmica.

ACCIONS

Assessorament a empreses i emprenedors/res beneficiaris/àries dels ajuts Leader:
A partir d’una xarxa de tècnics especialitzats, s’assessora i es fa un seguiment a les persones emprenedores amb un projecte empresarial, de forma puntual i periòdica cada 6 i 12 mesos. A la vegada, s’organitzen trobades sectorials i sessions de networking.

Actuacions de suport als emprenedors/res i acceleració de projectes:
Catàleg de prestació de serveis i de recursos compartits entre els territoris, adaptats a les demandes que sorgeixin per a cadascun dels projectes empresarials:

 • Diagnòstic inicial del projecte empresarial mitjançant una enquesta d’accelerabilitat, per detectar possibles mancances i propostes de millora.
 • Intercanvi d’experiències entre les persones emprenedores i entre les empreses tractores del territori, per tal de posar en contacte emprenedors/res de diferents territoris i així replicar models d’èxit.
 • Derivar els projectes empresarials cap a altres recursos i eines disponibles al territori, si s’escau.
 • Creació d’una Plataforma Digital d’Emprenedoria Rural, amb materials pedagògics de qualitat i adaptats a les necessitats dels emprenedors Leader: màrqueting digital, fonts de finançament alternatives, cooperació entre emprenedors, direcció estratègica, etc. (en procés)
 • Implantació del programa Reinnova a una selecció dels projectes empresarials més adequats, en col·laboració amb ACCIÓ.

Accions de formació i comunicació:

 • Organització de càpsules formatives especialitzades destinades a empreses i emprenedors/res.
 • Activitats de formació professional per als tècnics de cooperació dels Grups Leader i pel personal tècnic de l’administració local (ajuntaments, Consells Comarcals...), amb la intenció de fer-los més competents per al seu contacte amb els emprenedors del respectius territoris.
 • Elaboració de tríptics informatius sobre l’eina “ResiduRecurs”, per tal de sensibilitzar les empreses en termes d’economia circular.
 • Participació al BizBarcelona.

Accions de suport específiques per al sector agroalimentari:
Al tractar-se d’un sector altament estratègic per als territoris rurals, amb una alta capacitat de dinamisme i de creixement, “Start-up Rural” impulsa un seguit d’accions concretes com: 

 • Jornades de formació específiques del sector.
 • Activitats d’assessorament tècnic i professional del sector (amb experts externs).
 • Trobades entre empreses del sector i sessions de networking.

Accions de suport al viverisme especialitzat:
Accions de suport i de transferència de coneixements als vivers d’empresa rurals, els quals tenen un paper molt important en el desenvolupament de projectes innovadors. També s’ha donat visibilitat pública als vivers d’empresa a través del setmanari “El Temps”.

Jornades d’intercanvi d’experiències:
Visita a diversos Grups Leader de Polònia i a les instal·lacions del viver agroalimentari d’ADECUARA (Aragó). 

RESULTATS

A nivell d’impacte, “Start-up Rural” ha permès:

 • Diagnosticar més de 600 projectes beneficiàries Leader per a detectar les seves necessitats en relació a l’acceleració, formació, etc.
 • Impulsar més de 15 accions formatives especialitzades, per a empreses i emprenedors/res. 
 • Organitzar accions de suport al viverisme especialitzat. S’elabora una guia de creació de vivers agroalimentaris.
 • Detecció de 126 bones pràctiques en emprenedoria rural
 • Aplicar un programa d’acceleració a 11 empreses amb un alt potencial de millora, amb la participació d’ACCIÓ.
 • Exportar el model de cooperació Leader català a altres territoris, principalment amb els socis polonesos del projecte.
 • Generar un espai d’aprenentatge virtual adaptat a les necessitats dels emprenedors rurals (en creació)

RECURSOS GENERATS  

 • Tríptics informatius sobre l’eina “ResiduRecurs”.
 • Guia de Creació d’un Pla de màrqueting digital per a projectes emprenedors.
 • Plataforma digital “Start Up Rural” (en creació).
 • Edició 1794 de la revista El Temps, amb un dossier dedicat al viverisme als territoris LEADER.
 • Programa formatiu especialitzat i adaptat al perfil emprenedor LEADER.