Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Relleu Agrari

Relleu agrari: sense camps no hi ha futur

EL PROJECTE

El projecte de cooperació "Relleu" Agrari neix a partir de la feina feta des del Grup Operatiu de la XRA de la Garrotxa (de la qual en forma part ADRINOC) i dels resultats de l’EDL de l’entitat, on es detecta que el relleu generacional al sector primari és una necessitat al territori. I és que la reestructuració dels models agraris tradicionals està modificant els patrons de traspàs d’empreses agràries que, fins ara, eren majoritàriament familiars. En els darrers anys s’observa una tendència emergent de noves maneres d’incorporar-se a l’activitat agrària, en molts casos per part de perfils nouvinguts a la pagesia. Aquest canvi en els perfils i en els models, posa sobre la taula la necessitat de pensar i articular noves eines que facilitin el trànsit de les noves generacions agràries de manera progressiva. Cal un acompanyament a aquests nous agricultors però també a aquells qui han explotat tota la vida les seves terres i, arribat un moment determinat, han d’encarar el procés de cedir-les a persones no vinculades a la seva família i que, en alguns casos, no provenen del món agrari.

OBJECTIUS

L’objectiu del projecte "Relleu Agrari" és el d’acompanyar, des del territori, a aquelles persones implicades en aquest procés de relleu creant eines concretes que facilitin aquesta transició i posant sempre la mirada en el benestar de les persones.

El projecte s’articula al voltant de tres objectius específics o reptes:

 • L’intercanvi de coneixements i innovació entre entitats i agents vinculats al relleu agrari
 • El Foment d’incorporacions i l’acompanyament a les persones implicades en el procés de relleu agrari
 • La sensibilització i divulgació del món rural i agrari a la ciutadania

PÚBLIC OBJECTIU

 • Persones del sector agrari que han de finalitzar la seva activitat i necessiten relleu.
 • Persones que es volen incorporar per treballar al món agrari.
 • Entitats i/o Agents locals que treballen o estan implicats en qualsevol de les fases del relleu agrari

ACCIONS

 Les accions del projecte Relleu Agrari s’engloben dins els tres gran reptes del projecte: 

1. Intercanvi de coneixements i innovació

 • Mapeig d'eines existents en altres regions sobre relleu agrari.
 • Mapeig de les eines de foment del relleu existents locals.
 • Guia metodològica: com crear el Grup Motor, rols de les entitats, objectius..
 • Creació d'un Grup Motor Relleu Agrari Local.
 • Compartir amb col·laboradors del territori experiències, eines d'èxit.

2. Foment d’incorporacions i acompanyament 

 • Diagnosi/mapeig de la situació del relleu agrari a nivell local.
 • Crear l'estructura general de la base de dades de cedents i possibles emprenedors.
 • Crear una base de dades d'incorporacions i cedents a nivell local.
 • Donar suport a iniciatives locals.
 • Sessions de sensibilització a la pagesia.
 • Contactes previs per crear una futura xarxa de mentors.

3. Sensibilització i divulgació:

 • Visites/Jornades a projectes rurals d'emprenedors per part de futurs emprenedors
 • Mapeig dels d'horts compartits del territori.
 • Campanya per posar en valor del món agrari.

 

RECURSOS GENERATS

Alguns dels recursos que per ara ha generat el projecte "Relleu Agrari" són: