Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

AGROBIOFOOD PONENT

Impuls per la transformació del model econòmic del territori en base a la millora de la capacitat de resiliència del sector agroalimentari.

EL PROJECTE

El PECT AgroBioFood Ponent és un projecte destinat a consolidar i reforçar una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa altament especialitzada a les terres de Ponent. L’estructura es construeix sobre una sòlida i contrastada base metodològica desenvolupada i validada a nivell local a través de la iniciativa Biolab.Ponent, que implica un especial protagonisme per a les administracions locals. L’estructura està orientada específicament a impulsar i gestionar la transformació del model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda afavorint la capacitat de resiliència i productivitat sostenible de dos àmbits d’especialització sectorials consolidats dins del nou model i relacionats amb els espais agraris i l’entorn rural: la producció d’aliments i els serveis ecosistèmics.

El projecte, amb les seves operacions i actuacions, és determinant per a l’assoliment dels objectius de l’estratègia territorial de creixement. Aquesta estratègia, impulsada per la Diputació de Lleida, ha estat elaborada a partir de la identificació d’un repte prioritari per al territori: la necessitat de transformar el model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda, per tal que pugui capturar el potencial valor social, econòmic i ambiental de l’impuls d’aquest model econòmic a nivell global explotant de i de manera sostenible el seu capital natural2. Es tracta d’un repte complex, que cal abordar tenint en compte aquesta complexitat i no de la manera tradicional (més lineal) , i que requereix que l’administració pública local l’assumeixi com a propi i el vegi com una oportunitat de millorar l’eficàcia de les seves intervencions en relació als problemes socioeconòmics del territori.

La visió del projecte és assolir un creixement sostenible, inclusiu i generador de benestar, basat en un model d’economia verda capaç d’optimitzar els recursos endògens per a la producció de béns, aliments, serveis i energia respectuosos al medi.

OBJECTIUS

 • Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera, en tant que sector consolidat en l’àmbit de l’economia verda.
 • Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors emergents vinculats al nou model: energia, química i recursos i indústries culturals i basades en l’experiència.
 • Impulsar un model gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva preservació i productivitat.
 • Reduir la dependència del territori de recursos no renovables.
 • Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

EIXOS PRIORITARIS

 1. Impulsar la innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació
 2. Impulsar la demanda pública i privada de béns i serveis respectuosos amb el medi ambient
 3. Afavorir el desenvolupament de models de negoci sostenibles
 4. Afavorir el desenvolupament territorial equilibrat del model
 5. Impulsar el capital social i el capital humà

PÚBLIC OBJECTIU

Agrobiofood ponent es dirigeix a:

 • Micro i petites empreses i emprenedors agraris i rurals.
 • Nous entrants i futurs emprenedors agraris.
 • Pagesos, ramaders i propietaris forestals en actiu i en edat de jubilació.
 • Centres de recerca i proveïdors d’innovació agroalimentària.
 • Comunitat formativa i equips de promoció econòmica i de vivers d’empreses del territori de Lleida
 • La població en general.

ACCIONS I RESULTATS

Operació 1. Coordinació (Diputació de Lleida)

Operació 2. ORE AgroBioFood: Observatori 4.0 de Recursos Endògens agroalimentaris i mediambientals (feedstock push) (Diputació de Lleida)

    A2.1. Desenvolupament metodològic i validació de model de quantificació i valorització dels espais agraris de Ponent

    A2.2. Desenvolupament metodològic i validació de model de quantificació i valorització dels espais naturals i biodiversitat de Ponent

    A2.3. Sistema d’informació geogràfica dels recursos agroalimentaris i mediambientals de Ponent

Operació 3. ECOFood-HUBLAB: espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada a desenvolupar la resiliència del sector agroalimentari i la funcionalitat dels serveis ecosistèmics i mediambientals com a vector d’especialització competitiva territorial (Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell)

    A3.1. Espai ECOFood-Hublab

    A3.2. Programa ECOFood-HubLab per la Descoberta emprenedora

    A3.3 Programa ECOFood-Hublab per a la co-generació d’idees i solucions innovadores

    A3.4. Programa ECOFood-HubLab d’acceleració d’startups d’impacte

Operació 4. Demanda AgroBioFood: Nous models productius i cadenes de valor per a l’adaptació a la demanda europea (market pull) (FCAC)

    A4.1. Estudi demanda de produccions

    A4.2. Definició nous models productius i nous models de negoci

    A4.3. Noves formes, noves persones

    A4.4. Implementació de les innovacions

    A4.5. Sostenibilitat del sistema

Operació 5. Plant Health Innovation Hub: creació d'un Innovation Hub en sanitat vegetal per a la sostenibilitat i resiliència del sector agroalimentari (IRTA)

    A5.1. Adaptació i posada en marxa de les estructures pel Plant Health Innovation Hub

    A5.2. Punt forma’t i informat

    A5.3. Punt de diagnosi i control

 Operació 6. Espais Test AgroBioFood. Infraestructura singular de validació d’innovacions vinculades a la millora de la resiliència del sector agroalimentari (ARCA)

    A6.1. Xarxa de suport a la innovació i al relleu rural

    A6.2. Espais test agraris

Operació 7. Regadiu Ecosistèmic: projecte pilot per a la creació d’una infraestructura ecològica vinculada a la modernització dels Canals d’Urgell (Comunitat general de regants dels canals d’Urgell)

    A7.1. Definició del model d’infraestructura verda per la modernització dels Canals d’Urgell

    A7.2. Projecte pilot de millora d’un tram de la 1a Séquia Principal amb criteris d’infraestructura verda i de maximització de serveis ecosistèmics

    A7.3. Avaluació i anàlisi comparat dels serveis ecosistèmics abans i després de la modernització

RECURSOS GENERATS

 • 2 espais test agraris
 • 1 xarxa d’equipaments de transformació agroalimentària compartits
 • 10 empreses que desenvolupin projectes BIG DATA en la plataforma
 • 6 empreses que utilitzen les instal·lacions del LIES
 • 10 empreses TIC instal·lades a l’espai
 • 25 empreses que determinen projectes en aplicació dels resultats de l’estudi de la plataforma d’Internet de les coses
 • 20 productes turístics identificats a la plataforma
 • També s’espera la generació de llocs de treball indirectes a partir dels serveis i productes que es contractaran en el marc de les actuacions.

ENTITATS

logo_arca_th.jpg
    logo TE+DL Patronat sense fondo.png   

Generalitat i FEDER.PNG

Aquest projecte es troba cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER Catalunya 2014- 2020.