Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

AGROBIOFOOD PONENT

Impuls per la transformació del model econòmic del territori en base a la millora de la capacitat de resiliència del sector agroalimentari.

EL PROJECTE

El PECT Agrobiofood Ponent és un projecte de desenvolupament rural que s’implementa a la demarcació de Lleida. El projecte, coordinat per la Diputació de Lleida, compta amb la participació de l’IRTA, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i ARCA com a socis beneficiaris.

L’operació que implementa ARCA en el marc d’aquest projecte s’anomena “Espais Test” i inclou dues actuacions:

1. XARXA D'INNOVACIÓ AGROALIMENTÀRIA

Aquesta actuació se centra en el foment de la innovació en el sector agroalimentari, a través de la següent línia de treball:

 • Suport a infraestructures compartides de transformació agroalimentària: s’ofereix suport als obradors agroalimentaris compartits, a través de les següents accions: organització de trobades estratègiques, formació i assessorament per a empreses usuàries, accions de comunicació i sensibilització, acompanyament de nous projectes i suport al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta actuació és generar xarxa i fomentar la innovació en el sector agroalimentari.

Pel que fa als objectius específics, es poden esmentar els següents:

 • Habilitar espais de trobada, d’intercanvi d’informació i de transferència de coneixement entre les entitats que gestionen obradors compartits.
 • Oferir suport als projectes emprenedors que elaboren en obradors compartits.
 • Donar a conèixer i reivindicar els obradors compartits com a espais d’emprenedoria agroalimentària i d’innovació social.
 • Assessorar les entitats que es plantegin la creació de nous obradors compartits.

PÚBLIC OBJECTIU

El públic objectiu d’aquesta actuació és el següent:

 • Entitats públiques, privades o mixtes que gestionen obradors compartits.
 • Entitats públiques, privades o mixtes amb interès en crear nous obradors compartits.
 • Empreses usuàries dels obradors compartits i persones emprenedores.

ACCIONS I RESULTATS

Entre les principals accions que s’han dut a terme, destaquen les següents:

 • Implementació d’una campanya publicitària dels obradors compartits a internet, amb 227.000 anuncis mostrats.
 • Elaboració i difusió d’un vídeo promocional dels obradors compartits.
 • Organització de 2 jornades tècniques de visita a infraestructures col·lectives de transformació agroalimentària, amb un total de 35 persones assistents.
 • Organització de 4 trobades d’obradors compartits, amb participació de 19 obradors de tot Catalunya.
 • Organització d’11 formacions dirigides a empreses usuàries i entitats gestores d’infraestructures col·lectives de transformació agroalimentària, amb un total de 38 hores de formació i 117 persones assistents.
 • Oferiment de 36 assessoraments individualitzats vinculats a les formacions.
 • Assessorament a 6 projectes d’obrador compartit.
 • Suport al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en la planificació, difusió i valoració de dues línies d’ajuts per a obradors compartits i escorxadors de baixa capacitat.

RECURSOS GENERATS

      

2. ELS ESPAIS TEST AGRARIS

Els espais test agraris són programes d’innovació orientats a facilitar la incorporació progressiva de la nova pagesia al sector primari. Aquests dispositius permeten avaluar la viabilitat de nous projectes agraris així com les capacitats i competències dels emprenedors, generalment sense experiència prèvia. Així, els espais test agraris ofereixen un entorn favorable que podrà conduir a una incorporació agrària amb major solidesa i garanties de continuïtat.

L’actuació “Espais test agraris” té com a objectiu facilitar els processos d’incorporació al sector agrari de la nova pagesia amb la implantació de nous programes dissenyats per facilitar la transició entre la formació i l’empresa, la maduració i introducció d'elements innovadors en les activitats agroalimentàries de les persones emprenedores en el sector agrari. Aquesta metodologia està implementada a França i es materialitza amb la xarxa d’espais test agraris RENETA, i a la província de Barcelona s’han promogut els espais test agraris mitjançant el PECT BCN Smart Rural.

L’actuació del AgroLab PONENT contempla el disseny, la gestió i la dinamització dels espais test agraris orientats als conreus de futur, articuladors dels nous ecosistemes innovadors al territori: un focalitzat en temes d’horta i fruiters, i un altre en ramaderia extensiva.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquesta operació és fomentar l’emprenedoria i el relleu generacional en el sector agrari a la zona de Ponent.

Pel que fa als objectius específics, es poden esmentar els següents:

 • Dinamitzar el desplegament d’espais test agraris i assessorar els ens públics i privats sobre la seva creació i posada en funcionament.
 • Monitoritzar i assessorar els espais test agraris a mitjà termini un cop els dispositius entrin en funcionament.
 • Capgirar l’abandonament de la terra, l’envelliment del sector i les barreres d’accés trobades per la nova pagesia.
 • Afavorir el trànsit cap a models productius sostenibles propers a l’agroecologia i els sistemes alimentaris territorialitzats.
 • Donar a conèixer els espais test agraris com a programes d’innovació social i suport a la nova pagesia i la necessitat d’enfortir-los, optimitzar-los i reproduir-los.

PÚBLIC OBJECTIU

 • Entitats i organismes de l’administració local amb capacitat de dissenyar i implementar polítiques innovadores en el sector agroalimentari.
 • Entitats públiques, privades o mixtes interessades en emprendre accions envers el relleu generacional agrari.
 • Emprenedors agraris.
 • Propietaris de terres en desús o properes al desús.
 • Productors agraris sense relleu generacional.

ACCIONS I RESULTATS

Entre les principals accions que s’han dut a terme, destaquen les següents:

 • Prospecció territorial i elaboració d'un informe sobre l’estat de la qüestió a Ponent i la disponibilitat a la creació d’espais test agraris.
 • Elaboració de diagnosi de viabilitat per a la possible instal·lació d’un nou espais test agraris permanents de ramaderia extensiva a la Vall del Corb (Sant Martí de Riucorb).
 • Elaboració d’un estudi i proposta metodològica per a la implantació de llocs test en el marc de l’ADV ecològica de Ponent.
 • Elaboració d’un informe per a la tipificació de les pastures i proposta de gestió a la Val  del Corb.
 • Creació de 2 espais test agraris amb els corresponents sistemes de governança i Plans d’Acció al municipi de Lleida i zona de Ponent (àmbit d’actuació de l’ADV ecològica de Ponent) i al municipi de Sant Martí de Riucorb.
 • Equipament dels espais test agraris creats amb una xarxa de maquinària agrícola compartida.
 • Celebració de jornades de presentació i portes obertes entorn els espais test agraris creats.
 • Celebració de sessions de treball per a l’enxarxament i la coordinació dels espais test agraris catalans.

RECURSOS GENERATS


generalitat + fons feder.jpeg

Aquest projecte es troba cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER Catalunya 2014- 2020.