Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

RETA

Ideació i posada en funcionament d'una Xarxa d'Espais Test Agraris

El PROJECTE

El projecte per a la creació i dinamització de la Xarxa d’Espais Test a nivell  estatal (RETA), és un projecte cofinançat per la Fundación Daniel y Nina Carasso, que té els neus inicis en la creació d’un grup operatiu (GO RETA) i posterior projecte innovador finançats amb fons FEADER a través del Ministeri d’Agricultura del Govern de l’Estat Espanyol.

El projecte té una durada de dos anys (2020-2022) i pretén a grans trets articular una xarxa a nivell estatal que aglutini tots els dispositius espais test agraris que puguin sorgir, poder fer suport i acompanyament als nous espais test agraris que ho requereixin, així com fer de lobby i crear coneixement entorn als dispositius d’acompanyament a la incorporació i relleu agrari.

OBJECTIUS

Els objectius principals del projecte es poden resumir en 4 reptes:

  • Aprendre junts: generar coneixement i transferir-lo des del compromís per un canvi de paradigma.
  • Ser un altaveu: interlocutar per a incidir en les polítiques públiques des de la innovació social.
  • Cooperar per a innovar: articular i organitzar la Red de Espacios Test Agrarios
  • Ajudar a construir: oferir assistència tècnica en la creació i desenvolupament dels espais test agraris.

PÚBLIC OBJECTIU

Aquest projecte es dirigeix en una primera fase a entitats públiques si privades que treballen en l’àmbit del suport agrari i que vulguin desenvolupar i crear un espai test agrari en el seu territori.

ACCIONS I RESULTATS

Dins de cada un dels reptes o objectius principals sorgeixen diverses accions que es duran a terme al llarg del projecte:

  • Aprendre junts: Crear bases de dades i informació organitzada sobre els espais test agraris a l’estat espanyol. Visibilitzar bones pràctiques, proposar nous models, oferir informació actualitzada sosbre els espais test agraris a l’estat espanyol, revisar i elaborar una nova guia d’espais test agraris amb els nous coneixements aportats.
  • Ser un altaveu: treballar com a lobby i defensa del relleu agari i de la innovació social en la incorporació de joves al sector agrari. Promoure reunions i treball conjunt amb les administracions per tal que els Espais Test Agraris siguin una figura reconeguda com a facilitadora de la incorporació progressiva de joves al sector agrari. Promoure noves eines que facilitin l’articulació dels Espais Test Agraris en tot l’estat espanyol.
  • Cooperar per a innovar: crear i dinamitzar la xarxa d’Espais Test (RETA) d’una manera cooperada entre tots els sectors, promovent la innovació social i atenent la diversitat i arrelament de cada una d les iniciatives amb un compromís de qualitat.
  • Ajudar a construir: Acompanyar i donar suport a entitats que vulguin engegar un espai test agrari en el seu territori. Es preveu l’acompanyament al llarg dels dos anys a 8 territoris de l’estat espanyol. També s’ofereix assessorament i suport en entitats que ja han iniciat el seu procés o amb espais test agraris en funcionament.