Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

XARXA EDUCACIÓ 360

Treballem per una educació 360 als territoris rurals de Catalunya.

EL PROJECTE

XARXA EDUCACIÓ 360.  Treballem per una educació 360 als territoris rurals de Catalunya

Antecedents
En el marc del procés participatiu de l’Agenda Rural de Catalunya es va constituir un Grup de Treball amb l’objectiu de recollir i consensuar aportacions estratègiques a l’Agenda Rural. Aquest Grup de Treball estava format per diferents representants territorials de la Xarxa d’Educació 360, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el Secretariat d’Escola Rural de Catalunya, l’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.

El resultat de la feina feta pel Grup de Treball va ser que l’Agenda Rural de Catalunya recull 33 accions relacionades amb l’Educació 360 i els territoris rurals.

Paral·lelament, el Secretariat d’Escola Rural de Catalunya va organitzar un debat sobre l'Educació 360 amb bona participació i un recull de conclusions interessants. I des de les entitats que formen part del Grup de Treball, liderades per la Xarxa d’Educació 360, es va organitzar el 7 de maig passat la jornada Impulsem l’Educació 360, educació a temps complert als territoris rurals.

OBJECTIUS

Entre les conclusions dels diferents debats i jornades organitzats sobre l'Educació 360 i els territoris rurals es desprèn el desconeixement per part de la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, administració local, entitats territorials, etc.) del concepte d’Educació 360 i de com s’ha de treballar per adaptar-lo i posar-lo en pràctica a les zones rurals de Catalunya.

Es proposa donar continuïtat al Grup de Treball esmentat anteriorment amb l’objectiu de treballar un document que doni resposta a les preguntes freqüents sobre el que és l’Educació 360 i com es pot aplicar a la ruralitat. L’objectiu és treballar en un document amb format Guia / decàleg /FAQS.

Aquest document especificarà com desenvolupar accions i projectes vinculats amb l’Educació 360 i especificarà com els resultats obtinguts es poden aplicar a municipis o regions de diferents magnituds demogràfiques. D’aquesta manera s’orientarà a zones molt diverses demogràficament sobre l’aplicació de l’Educació 360. Cal tenir en consideració que les dinàmiques educatives, socials, culturals i econòmiques són molt variables d’una zona rural a una altra i també varien segons la magnitud demogràfica. En qualsevol cas entenem que s’ha de treballar posant el focus a les realitats socioeconòmiques dels municipis de menys de 3.000 habitants.


Temàtiques a treballar

Es proposa treballar els temes que el mateix Grup de Treball  ja ha identificat com a reptes vinculats amb l’educació  360 i que estan inclosos en l’Agenda Rural de Catalunya aprovada per acord de govern el passat 24 de maig (ACORD GOV/108/2022, de 24 de maig, en relació amb l'Agenda rural de Catalunya). 

Temes marc que apareixen a l’Agenda Rural:

  • Dissenyar una política educativa rural arrelada al territori i en xarxa. Potenciar les relacions entre escola-ajuntament-comunitat de manera real i efectiva a través d’una educació col·laborativa. Dissenyar i implementar projectes comptant amb la participació ciutadana, així com la seva apropiació o vinculació. Crear una Taula d’Escoles Rurals d’Educació Rural per dissenyar una governança intersectorial amb els diferents agents educatius que abasten tots els temps educatius. Redefinir la classificació de zones escolars rurals en funció de criteris de temps de proximitat i afinitat de projecte per sobre de les divisions de serveis territorials o comarques per facilitar la cooperació entre escoles properes. Potenciar l’estructura de ZER en tots els àmbits educatius i més enllà de l’escola, treballant de manera col·laborativa entre els municipis.

  • Impulsar el model d'educació a temps complet. Aprofundir, contextualitzar i fer possible el concepte de Poble Educador. Potenciar l’escola com a eix educatiu, cultural i comunitari als pobles. Repensar els espais escolars per al benestar i l’aprenentatge dels infants i joves, fomentar l’ús social dels espais escolars i dels espais públics al servei de la comunitat. Fomentar la simbiosi, optimització i ús educatiu dels espais públics: biblioteca, instal·lacions esportives, culturals. Promoure relacions i interacció amb les entitats, associacions, persones, etc.

  • Fomentar la creació de la figura del mestre rural amb el suport dels serveis territorials del Departament d’Educació, de les universitats i de les entitats representatives de caire pedagògic com el Secretariat d’Escola Rural de Catalunya, i de les organitzacions sindicals representatives. Generar un pla de formació a llarg termini per al conjunt de mestres rurals, amb indicadors d’impacte i/o millora per a la construcció del perfil de docent de rural. Millorar la formació inicial del professorat, la inducció en l’inici professional a l’escola rural, la formació permanent a l’escola rural, la formació de directius d’escola rural (escola i ZER) i de centres per al desenvolupament professional i la millora de la qualitat educativa, vinculant la pràctica educativa a la recerca, la innovació i la formació del professorat. (Per exemple el projecte FOPROMAR, entre d’altres. Incentivar que el professorat romangui a l’escola rural i hi hagi estabilitat de plantilles, proposant interinatges de tres o quatre anys per afavorir aquesta estabilitat).

  • Revisar el model educatiu al món rural a través dels 7 reptes de l'escola rural de l'Observatori de l’Educació Rural Catalana (OBERC): un currículum contextualitzat, la participació de l’escola en la construcció de projectes comunitaris, la mobilitat dels infants i les seves famílies per anar a l’escola rural, la multigraduació i el seu tractament a l’aula, l’autonomia de l’escola en el marc de la ZER, la necessitat d’una formació específica del mestre d’escola rural i l’adaptació de la normativa a les necessitats de l’escola rural i la ZER.

Què és l'Educació 360 – Educació a temps complet?

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Amb el convenciment que el futur de l’educació passa per aquesta mirada global de 360 graus, l’Educació 360 proposa que el model educatiu promogui i incorpori també les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar: activitats extraescolars, de vacances, el temps de migdia i, en àmbits com l’artístic, l’esportiu, el lúdic, de lleure, tecnològic...

Es tracta d’una concepció de l’educació que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu i proposa:

  • Generar més i millors oportunitats educatives, al llarg i ample de la vida.
  • Connectar els aprenentatges i l’educació lectiva i no lectiva, dins i fora de l’escola, proporcionant itineraris personalitzats.
  • Promoure i garantir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i evitar la segregació.
  • Construir una aliança, desenvolupant un treball col·laboratiu de tots els agents de la comunitat.

 Més informació: www.educacio360.cat