Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Per als propers anys volem continuar treballant per a una millor gestió dels espais ecosistèmics i enfortint el sistema agroalimentari de petita escala"

L'objectiu de la nova Estratègia de Desenvolupament Local és "Millorar la capacitat de resiliència del territori per fer front als canvis futurs a nivell ambiental, social i econòmic". Parlem amb l’equip de l'Associació Leader de Ponent; i més concretament amb la seva gerent, Teresa Fuentes.

Equip tècnic de l'Associació Leader de Ponent.
Equip tècnic de l'Associació Leader de Ponent
 • L’Associació Leader de Ponent engloba tres municipis més en aquest període. Quatre comarques amb unes característiques i, a la vegada, necessitats molt diferents. Com es gestiona un territori tan divers?
  Sí, som molt conscients de les diferents necessitats del territori i així ho recollim a l’EDL. Hem volgut aprofundir amb els diferents indicadors de context a nivell de comarca, i fins hi tot de municipis, per determinar necessitats. Es detecten dinàmiques molt similars al sud de l’Urgell, les Garrigues i el Segrià Sud, amb un problema molt marcat de despoblament, envelliment, manca de serveis, vies de comunicació en mal estat, mala cobertura mòbil, abandonament de terres de conreu, augment de la massa forestal, etc. Per poder atendre totes aquestes necessitats es treballa molt en xarxa amb els diferents tècnics de desenvolupament local i altres entitats públiques i privades del territori.
  Destaquem l’impuls d’una eina que ens és de de gran utilitat, les taules de treball temàtiques. Les més actives són les de transició energètica, gestió forestal i espais naturals. Aquestes taules permeten que les persones implicades en una temàtica comparteixin visions i experiències, que es coneguin i es desenvolupin estratègies conjuntes davant de problemàtiques comunes. Sense voler-ho fer, s’han convertit en òrgans de governança temàtics.

 • Cada grup Leader ha definit la seva Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) 2023-2027 juntament amb les entitats del seu territori. Ens podries detallar com ha estat el vostre procés participatiu i qui hi ha participat?
  Vam dissenyar un procés participatiu per implicar a la comunitat, crear consens i aconseguir que el territori aportés comentaris i/o idees per a les futures línies de treball de l’entitat. Els objectius específics del procés han estat:
 • Contrastar i matisar l’esborrany de línies d’actuació i projectes de la EDL que s'havia definit amb l’equip tècnic de l’Associació Leader de Ponent.
 • Recollir aportacions i visions de la ciutadania per complementar i/o ampliar aquest esborrany.
 • Debatre les aportacions i realitzar un procés de codisseny per consensuar els objectius específics, les línies d’actuació i les principals accions per a l’EDL.

 • Una Estratègia on s’analitzen les oportunitats i les necessitats del territori de cara al nou període i d’on sorgeixen les línies de treball més rellevants.
  El procés s’ha realitzant en dues fases i emprant diferents tècniques participatives.
  En la primera fase es va fer un mapatge i diagnòstic col·laboratiu a través d’enquestes a la població general i entrevistes semi-estructurades a una selecció d’actors inclosos en el mapa d’actors. En la segona fase es va fer una deliberació i votació per a la presa de decisions i el codisseny, a través de 4 tallers participatius per mitjà de la dinàmica del world cafè, on les persones assistents anaven passant per cada taula/espai de conversa fent les seves aportacions, matisos i suggeriments.
  En resum, gràcies a les dues fases del procés es van poder detectar i identificar noves necessitats i oportunitats que calia abordar en l'Estratègia d'aquest nou període i, fins i tot, a perfilar accions per tal d’avançar en cadascuna d’elles.
  En termes globals, estaríem parlant d’unes 169 persones que han pres part del procés participatiu de la redacció de la EDL de l’Associació Leader de Ponent, tenint en compte, però, que algunes han participat en més d’un dels espais previstos per a la participació.

 • Una Estratègia on s’analitzen les oportunitats i les necessitats del territori de cara al nou període i d’on sorgeixen les línies de treball més rellevants.
  Estem en un moment que, com a humanitat, ens trobem davant de grans reptes. Ens enfrontem a canvis mediambientals, socials, econòmics, energètics, etc. Per tant, és necessari millorar la capacitat de resiliència del territori per fer front als canvis futurs a nivell ambiental, social i econòmic. Aquest ha esdevingut l’objectiu general de la nostra estratègia, i ho farem treballant diferents àmbits:
 • La promoció de la gestió dels espais ecosistèmics, des d’on treballarem temes que considerem claus com la valorització del patrimoni natural i paisatgístic, la gestió forestal i la transició energètica.
 • Enfortint el sistema agroalimentari de petita escala, treballant el que és el gran coll d'ampolla: la distribució i logística. Però també treballem la conscienciació i l’educació de la població sobre el consum de proximitat i l’aplicació d’innovació als processos productius.
 • Reforçant l’economia local per enfortir els territoris i que siguin i es mantinguin forts econòmicament parlant.
 • Vetllant per l’arrelament de la població.

 • Una Estratègia que de ben segur ha introduït nous eixos de treball.
  El quart objectiu específic és el més nou per nosaltres, perquè tot i que hem estat treballant el tema dels joves a través del projecte ODISSEU, en aquest nou període s’incorpora també la gent gran i l’economia de cures, i l’habitatge. Aquests temes causen una gran preocupació a les persones que viuen a l’entorn rural i nosaltres els volem acompanyar reforçant les iniciatives que ja existeixen al territori, amb l’objectiu de donar força als col·lectius que hi treballen i evitant la duplicació d’accions. Creiem que aquest és el camí el treball en xarxa, actuant de vegades com a impulsor i d’altres com a acompanyants.

 • Unes línies de treball que estan en consonància amb els reptes que s’han fixat a nivell de país a l’Agenda Rural de Catalunya?
  Cert!. De fet, creiem que sense l'alineació dels projectes de cooperació i de les iniciatives Leader amb l'Agenda Rural de Catalunya no es podrà fer front als reptes que té el món rural.
  Pel que fa a les noves línies de treball, el que hem definit com a eixos cabdals per al període 2023-2027 s'alineen amb els 7 reptes detectats a l'Agenda Rural. El repte 1, PERSONES, BENESTAR I REPTE DEMOGRÀFIC, va en consonància amb l'eix 4 de l'EDLP de l'Associació, que porta per nom Vetllar per l'arrelament de la població. El repte 2, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, i el repte 5, SISTEMA FORESTAL de l'Agenda Rural de Catalunya, s'identifiquen amb l'eix 1 de l'EDLP, Promoure la gestió dels espais ecosistèmics, on s'hi vehiculen a través de diferents accions els reptes de la gestió forestal, la transició energètica i la valorització del patrimoni natural i paisatgístic. El repte 4, SISTEMA AGROALIMENTARI, va en concordança, de manera directa amb l'eix 2, Enfortir el sistema alimentari de petita escala del territori.  Finalment, el repte 6, INNOVACIÓ, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL de l'Agenda Rural de Catalunya, parla sobre garantir serveis econòmics essencials, nous filons d’ocupació, generar oportunitats i innovació en l’economia rural. A l'EDLP de l'Associació també s'ha detectat aquest repte com una prioritat i per això també és un dels eixos a treballar en aquest període, incorporant-lo en l'arbre d'objectius com a eix 3, Reforçar l'economia local.
  Val a dir que en l'EDLP no hem inclòs de manera específica l'equivalent al repte 7, GOVERNANÇA, de l'Agenda Rural de Catalunya, dins l'arbre d'objectius, però considerem que, tant la manera de treballar de l'equip de l'Associació com la missió, visió i valors de l'Estratègia, ja posen de manifest que hem de continuar creant i enfortint espais de governança i promoure la participació del món rural en la presa de decisions.
  En definitiva, pensem que tenir un full de ruta com l'Agenda Rural de Catalunya i amb la redacció i implementació de les EDLP dels Grups tenim una gran oportunitat com a territori per establir ponts de col·laboració entre agents per tal de fomentar i promoure els projectes transversals i treballar per un bé comú com ho és el desenvolupament rural.

 • En el Leader 2023-2027 també es reforça el paper de decisió dels Grups GAL tot incloent una partida de fons que us permet executar projectes propis al territori.
  Sí, és una nova eina que ha estat molt ben rebuda per part de tots els grups i ens ajudarà a assolir les nostres estratègies. Sovint en el treball de dinamització amb els projectes de cooperació resulta necessari realitzar petites inversions que complementen i consoliden el nostre treball i això no ho podíem realitzar fins ara. Ja tenim al cap algunes idees que esperem que es facin realitat durant els propers anys.

 • A les acaballes del període 2014-2023, i basant-te en la teva experiència com a gerent de l’Associació, que ha significat el Leader per al teu territori?
  Sota el meu punt de vista, el Leader ha significat xarxa, dinamització, suport als municipis i a les persones.
  Xarxa perquè és la nostra manera de treballar, no pots arribar a 77 municipis si no és amb l’ajuda d’altres tècnics de desenvolupament local, tècnics dels consells comarcals, entitats, etc. Tot el que treballem passa o sorgeix de les nostres taules de treball, que acaben sent una gran eina de governança. Amb la dinamització detectem necessitats i els hi donem resposta buscant recursos, fent xarxa i contactes que ens permetin cobrir la necessitat detectada o, si més no, millorar-la o posar-la sobre la taula perquè sigui escoltada.
  Amb el suport als municipis i persones, ens definim com un equip tècnic implicat i sigui el que sigui el què ens demanin, escoltem i intentem donar resposta. Exemples d’això són les peticions per part dels Ajuntaments per treballar en l’àmbit forestal, una temàtica de treball que inicialment no estava en la nostra Estratègia, però a la qual intentem donar resposta tot assessorant-nos amb experts per avançar en la bona direcció. També hem ajudat a molts municipis, gràcies al recolzament dels consells comarcals, a portar la gestió energètica i generar passos cap a la transició energètica. També escoltem a les persones i a les empreses, i els hi facilitem els assessoraments que necessiten.

 • I de cara al nou període que ara iniciem, teniu algun objectiu fixat?
  Tenim molts objectius per aquests anys, però si n’hagués de triar alguns serien:
 • Desenvolupar i fer funcionals els nodes logístics de producte agroalimentari de petits productors, que faciliti la seva comercialització i garanteixi la viabilitat d’aquest mode productiu.
 • Constituir l’"Associació d’Espais Naturals de Ponent", de caràcter públic-privat, amb els municipis que formen part dels diferents espais naturals, les petites empreses ecoturístiques, cases de turisme rural, etc., i que s'autogestioni.
 • Fer realitat un model de transició energètica basat en les comunitats energètiques.
 • Consolidar les associacions de propietaris forestals i desenvolupar una gestió forestal sostenible que els faci més resilients al canvi climàtic i creï activitat econòmica i ocupació verda.

 

L’Associació Leader de Ponent actua en un territori molt divers conformat per les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues i 17 municipis del Segrià sud. Un territori constituït per 77 municipis on destaquen alguns nuclis de població important però on el 71,4% d’aquests municipis tenen una població inferior als 1.000 habitants. Territori de contrast, ocasionat fonamentalment per l’accés a les vies de comunicació i a l’aigua de regadiu. Aquestes comarques destaquen per les seva potencialitat en la producció agroalimentària, però també en la producció energètica renovable. Potencialitats claus però alhora incompatibles, que generen un fort debat per les conseqüències que es poden derivar en el futur segons el model predominant. Aquestes comarques de clima extrem, també estan patint de manera crítica les conseqüències del canvi climàtic, fet que obligarà a desenvolupar estratègies d’adaptació en aquest sentit. Amb aquest escenari de canvis i nous reptes, l’objectiu de la nova estratègia de desenvolupament rural (EDL) és: Millorar la capacitat de resiliència del territori per fer front als canvis futurs a nivell ambiental, social i econòmic. 

FONT I FOTOGRAFIA: Associació Leader de Ponent