Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Balanç molt positiu del grau d'implementació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya ha assolit el 75,73% d’execució amb un import global de 791,7 milions d’euros.

Reunió del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014 - 2022..
Reunió del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014 - 2022.

El secretari d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Oriol Anson, ha presidit, avui, la reunió del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014 - 2022.

Aquest Comitè té com a missió examinar periòdicament els resultats de l’aplicació del Programa amb relació al compliment dels seus objectius sobre la base dels documents presentats per l’Autoritat de gestió del Programa, la Secretaria d’Agenda Rural.

En aquest sentit, s’ha analitzat detalladament l’execució general del PDR i de les mesures que el componen per tal d’informar sobre els avenços del programa, l’execució del qual finalitzarà el desembre del 2025. A data 30 de juny de 2023, el PDR de Catalunya ha executat el 75,73% dels 1.045,4 milions d’euros programats, és a dir, més de 791,7 milions d’euros. L’import executat garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la mateixa Comissió Europea.

Pel que fa als imports convocats, s’ha tingut en consideració els imports incorporats a la transició del PDR 2014-2022 per als anys 2021 i 2022. D’aquesta manera, ja s’ha convocat, a data d’avui, 1.186,64 MEUR, un import per sobre del programat atès que es tornen a convocar els imports no executats d’anteriors convocatòries. Pel que fa als fons del Next Generation, que la UE ha destinat per a la recuperació pels efectes de la Covid-19, ja s’han convocat la totalitat dels fons, 28,95 MEUR destinats a convocatòries d’ajuts.

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són la mesura M10 ‘Agroambient i clima’, amb un 97,89% d’execució, seguida de la M11 d’‘Agricultura i Ramaderia ecològica’ amb un 89,90% d’execució, i la mesura M13 ‘d’Ajuda a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques’, amb una execució del 88,15%, respecte als imports programats.

A l'enllaç Visualització del seguiment i l'avaluació. PDR 2014-2022 trobareu els imports executats per mesures i operacions del programa (clicant damunt de cada mesura/operació), amb l’evolució dels pagaments segons imports del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i despesa pública total per anys i la distribució total dels imports per mesures.

Aquest any, també s’ha dedicat atenció a la proposta de modificació del programa que a banda de reassignar fons entre mesures per assegurar l’execució total del programa, també permetrà implementar el tiquet rural, per tal d’impulsar noves empreses no agrícoles en zones rurals a través de la metodologia Leader.

A banda de l’anàlisi del ritme d’execució del Programa, s’ha informat sobre el seguiment de les convocatòries publicades, els criteris de selecció de les operacions, i sobre l’informe anual d’execució del 2022.

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 - 2022 compta, per a tot el període de programació, amb un import total d'1,045 MEUR, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració General de l’Estat. Addicionalment, el PDR compta amb un import de 30,15 MEUR provinents dels fons Next Generation, finançats al 100% per la UE.

La reunió ha comptat amb l’assistència de representants de la Comissió Europea, del Ministeri d’Agricultura, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, de diferents representants del Departament i vocals representants de les següents institucions i organitzacions: Departament d’Economia i Hisenda, Servei d’Ocupació de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, entre altres.

FONT I FOTOGRAFIA: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural