Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Cal trobar noves eines i dispositius que afavoreixin el relleu agrari, i un d’aquests dispositius són els espais test agraris". En parlem amb Laura Megías

A l'Estat espanyol només el 7% dels titulars de les explotacions agràries tenen menys de 40 anys. Una realitat que posa de manifest la necessitat de cercar eines i dispositius que facilitin el relleu agrari i la incorporació de nous agents al sector per assegurar el futur dels territoris rurals del nostre país. Però les barreres que tenen els emprenedors provinents de famílies no pageses són diversos: elevada inversió, accés a la terra, xarxa de contactes...

Dispositius innovadors com els ESPAIS TEST AGRARIS ajuden a la incorporació progressiva dels emprenedors al sector agrari facilitant un espai on testejar el projecte empresarial amb un suport i acompanyament específic i amb un mínim risc econòmic i personal. Tot plegat ajuda a facilitar noves oportunitats d’accés a la terra per a persones originàries o no dels territoris rurals per tal de poder donar han continuïtat al sector agrari amb un relleu generacional de qualitat.

En parlem amb Laura Megías, tècnica de l’ARCA responsable de l'acció Espais Test del projecte "BCN Smart Rural" i coordinadora del projecte innovador “RETA: Xarxa d'Espais Test Agraris”: 

 • A l’Estat espanyol només el 7% del dels titulars d’explotacions agràries tenen menys de 40 anys, una dada que reflecteix la falta de relleu generacional que pateix el sector primari al nostre territori. Com podem revertir aquesta situació?
  Si bé és ben cert que la pagesia del nostre país pateix un envelliment considerable, i que cal vetllar amb el relleu generacional del propi sector, també cal tenir en compte que cada vegada més persones joves provinents de famílies no pageses s’incorporen al sector amb projectes sovint innovadors, de proximitat i oferint un producte de molta qualitat. Actualment el 30% dels ajuts d’incorporació de joves al sector agrari s’atorguen a aquests nous pagesos. Tot i això, existeix un buit en l’acompanyament d’aquests nous pagesos en el trànsit entre la formació específica i la incorporació al sector que fa que molts d’aquests projectes no perdurin en el temps. Així doncs, cal trobar noves eines i dispositius que afavoreixin el relleu agrari i assegurin la continuïtat dels projectes emprenedors que es posin en marxa, i un d’aquests dispositius són els espais test agraris. 

 • Ens podries fer cinc cèntims del que és un espai test agrari?
  Els espais test agraris són uns dispositius d’acompanyament a la incorporació progressiva de la nova pagesia al sector. En altres paraules, són una eina que comencem a explorar per tal de poder acompanyar a un emprenedor des del moment que té la formació i un projecte agrari en ment, fins que el posa en funcionament i demana l’ajut d’incorporació de joves (si s’escau). Durant aquest període de temps, i en el marc d’un espai test agrari, s’ofereix a l’emprenedor una finca (un lloc) amb les infraestructures necessàries per a poder començar a desenvolupar el seu projecte en forma de simulacre; en definitiva, podrà testejar el seu projecte durant un període de temps determinat per tal que pugui decidir si vol realment emprendre en aquest àmbit (amb la inversió de temps, diners i peculiaritats de la professió) o no ho veu clar.
  Els espais test són uns dispositius d’acompanyament innovadors i quasi inexistents a Catalunya, però amb llarga tradició i uns bons resultats en altres països com ara França, Canadà o Estats Units.
  Aquests dispositius requereixen d’una sèrie de serveis per tal d’aconseguir l’objectiu desitjat. Un espai test agrari ha de tenir un suport físic(una o diverses finques on desenvolupar l’activitat agrària amb infraestructures adequades a la finalitat productiva),un suport legal(mitjançant el qual l’emprenedor podrà desenvolupar la seva activitat agrària en un format de test),un suport integral(que inclou un acompanyament tècnic i personal, l’assessorament professional i la formació complementària que requereixi l’emprenedor), i una governança que asseguri que es duen a terme tots els suports esmentats i que coordini les entitats que participen en l’espai test agrari vetllant per les tasques del dia a dia, la convocatòria de places per emprenedors, etc.

 • Des d’ARCA s’han impulsat projectes com el “BCN Smart Rural” i el “RETA - Xarxa d'Espais Test Agraris” per crear els primers espais test al nostre territori. Com ha estat l’experiència?
  La primera cosa que vam haver de fer va ser entendre i fer aterrar el concepte de l’espai test agrari a Catalunya i a l’Estat Espanyol. El funcionament dels espais test agraris francesos és força aplicable al nostre territori, però calia adaptar tots aquells aspectes que per normativa o per maneres de funcionar, no podien fer-se efectives.
  El següent pas ha esta la cerca dels territoris en els quals ubicar els espais test agraris. En aquest sentit, calia buscar territoris que d’una manera o altra ja estiguessin donant suport o acompanyant projectes agraris per tal de tenir el suport i coneixement necessari del sector. Així doncs, la cerca i tria de finques s’ha dut a terme amb el suport d’aquestes entitats (consorcis, ajuntaments, associacions de propietaris forestals, cooperatives, pagesos, etc.).
  A través del projecte PECT “BCN Smart Rural” estem treballant en 4 territoris per a la creació de 4 espais test agraris amb un total de 6 finques i per tant, 6 places per a fer el test d’activitat en ramaderia d’oví i cabrum i horta.
  Per altra banda, a través del “RETA” hem impulsat, juntament amb la resta de socis del projecte, un espai test agrari per a un ramat de cabres al municipi de Gandesa. Dins del mateix projecte també hem acompanyat i donat suport a la creació de 2 espais test agraris més amb 3 finques implicades; i finalment recalcar que també hem atès diverses consultes per a la creació d’altres espais test que de moment no han iniciat aquest procés.

 • Des del projecte “RETA”, però, es vol anar un pas més enllà i crear la primera xarxa d’espais test agraris estatal.
  Exacte! Pel què fa al projecte “RETA”, la finalitat no és només crear un espai test agrari pilot, sinó que també hem començat a estructurar una xarxa a nivell estatal que promogui i acompanyi la creació de nous espais test agraris, que doni suport als que ja existeixen i que aglutini totes les entitats implicades tot promovent el treball en xarxa i la generació del coneixement.
  Al llarg del projecte hem treballat per definir com es podia estructurar aquesta xarxa i a principis de juliol vam celebrar el que podria ser el primer esdeveniment de la “RETA”, les primeres jornades (online) sobre espais test agraris, amb una molt bona acollida ja que es van inscriure més de 200 persones de quasi totes les províncies espanyoles. Aquesta trobada va servir per donar a conèixer i poder reflexionar entorn de la figura de l’espai test agrari i, a la vegada, començar a fixar les bases i els contactes inicials d’aquesta xarxa estatal.
  Cal recordar, però, que més enllà de les propostes metodològiques de creació dels espais test agraris, ens cal fer un esforç per posar en funcionament aquests dispositius i poder acollir aquesta nova pagesia.

 • I com poden accedir els emprenedors a un espai test agrari?
  Cada espai test agrari farà la seva convocatòria de places per a emprenedors quan tinguin el dispositiu i el funcionament a punt. Els emprenedors hauran de complir uns requisits mínims de formació i hauran de tenir un projecte agrari que s’adapti a la finca a la qual volen optar. En aquest sentit, cal remarcar que cada espai test agrari s’especialitzarà en produccions diferents: horta, oví de carn o de llet, cabrum, etc.  I que l’emprenedor haurà de buscar l’espai test que més s’adapti a les seves necessitats.
  Un cop presentada la sol·licitud d’accés es farà un procés de selecció, i quan  l’emprenedor tingui una plaça ja podrà iniciar el seu projecte amb el suport legal i l’acompanyament que es faciliti des de l’espai test.  

 • Si parlem de futur, quins serien els següents passos?
  El futur immediat passa per poder adequar i posar en marxa els primer espais test agraris i començar a treballar de forma activa amb els emprenedors per tal que duguin a terme el seu test d’activitat en els diversos llocs.
  Pel què fa la xarxa, tenim el repte d’estructurar-la, donar-li cos, múscul i viabilitat tècnica per tal que sigui una eina útil i de referència pels espais test agraris, tal i com ho és actualment la “RENETA” pels espais test agraris francesos.

Més informació del projecte "RETA"
Més informació del projecte "BCN Smart Rural"