Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Certificació sostenible per a activitats en contacte amb la naturalesa

El projecte Ceres Ecotur, a iniciativa de la Fundació Ecoagroturismo, manté la seva aposta ferma per la creació d'una xarxa de turisme rural ecològic i sostenible a Espanya.

A les propostes d'allotjaments, cases rurals i agroturismes, ara s'uneix una nova línia per unificar i valoritzar empreses que desenvolupin activitats en contacte amb la natura, sota criteris de sostenibilitat que mesuren el nivell de compromís mediambiental, sociocultural i econòmic amb les destinacions. Activitats que poden anar des de la pràctica del turisme actiu, fins l'ecoturisme, la interpretació del patrimoni cultural i natural de les destinacions, educació ambiental o pràctiques de valorització etnogràfica. Tot sobre la base de criteris englobats en cinc grans grups: coneixement de la destinació, suport a l'economia local, sostenibilitat ambiental, contribució activa a la conservació i qualitat i seguretat de les activitats.

La iniciativa és pionera al territori espanyol, ja que no existeix cap segell ni iniciativa de qualitat que valori empreses d'activitats per la seva sostenibilitat ambiental, social, econòmica i cultural, d'una manera integral. L'objectiu és valoritzar empreses que enfoquin les seves activitats cap a una pràctica turística ambientalment responsable, consistent a viatjar o visitar àrees naturals, protegides o no, per tal de gaudir, apreciar i observar els atractius naturals (paisatge, flora, fauna o altres) d'aquests. Es poden incloure igualment aquelles activitats turístiques que requereixin un cert grau d'esforç físic lligat a diferents formes de desplaçament pel medi natural, tot amb un baix impacte ambiental i cultural, propiciant la participació activa de les poblacions locals i afavorint un model de desenvolupament sostenible de l'entorn.


FONT: CERES Ecotur