Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Coneguem FRUICAL, un projecte Leader del Consorci Urgell- Pla d'Urgell

Coneguem FRUICAL, un projecte Leader del Consorci Urgell- Pla d'Urgell.

Ramon Torres Sánchez és el gerent de l’empresa S.A.T.1595 Fruical de Miralcamp, al Pla d’Urgell, dedicada a la conservació i comercialització de la fruita des de l’any 1973.

L’any 2011,  i com a conseqüència de la situació econòmica en què estem immersos, l’empresa es va veure  obligada a diversificar la seva activitat, i en col·laboració amb l’empresa Maquinaria Agrícola Ferro, S.A. va impulsar una nova línia de negoci dedicada a la valorització energètica dels residus agrícoles; transformant, principalment, palla de cereal i canya de blat de moro en briquetes i “chips” aptes per al consum en calderes policombustibles de biomassa.
Per tal de poder fer realitat aquest projecte, en Ramon  va cursar els estudis de “Tècnic en Energia Forestal de la Biomassa”, a l’escola “SEAS, Estudios Superiores Abiertos, S.A. (Fundación San Valero)”.

- Fruical és una empresa dedicada a la conservació i comercialització de fruita que ha diversificat la seva activitat amb la producció de briquetes de biomassa a partir dels residus agrícoles generats al territori.  Com sorgeix la idea d’endinsar-se en el camp dels biocombustibles?
A partir de la crisi econòmica del sector, i en col·laboració amb l’empresa Maquinaria Agrícola Ferro, S.A, vam decidir crear una línea de valorització energètica de residus agrícoles. Aquesta valorització consisteix en la fabricació de briquetes i chips  aptes per consumir en calderes policombustibles de biomassa, fet que representa un estalvi econòmic molt important respecte al consum de combustibles fòssils.
La filosofia de la nova línia de negoci de Fruical es sustenta sobre tres principis fonamentals; en primer lloc l’estalvi econòmic que suposa per als consumidors,  ja que s’aprofita un subproducte/residu de l’agricultura que, en principi, no s’utilitzava. En segon lloc, la combustió de les briquetes comporta una reducció de les  emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, ja que la combustió d’aquests productes presenta un cicle neutre de CO2. I, finalment, el tercer principi en què es fonamenta l’activitat és la gran quantitat de matèries primeres que es troben al Pla d’Urgell i que són susceptibles de ser revaloritzades de manera sostenible.

- Ens podries detallar quin és el procés de producció d’aquest tipus de biomassa? 
La matèria primera arriba a la fàbrica en bales premsades, tan prismàtiques com cilíndriques, on és emmagatzemada. El procés de producció comença amb la introducció de la bala a una picadora on es fa un primer triturat.  A continuació, el material resultant s’introdueix al molí, on s’acaba de triturar perquè aconsegueixi la granulometria adequada pel posterior premsat. Aquesta compactació necessita d’uns paràmetres de temperatura i humitat adequats que permetin la fabricació final de la briqueta.

- Més enllà dels residus dels cereals i de la canya de blat de moro, us heu plantejat treballar amb altres tipus de residus agrícoles?
Sí, de fet hem fet proves amb diferents matèries primeres com la pellofa d’arròs,  el sarment de vinya,  la palla de colza, les serradures, i l’ alfals. A més d’experimentar també amb altres productes més especials com la pols barrejada amb les serradures de les fàbriques de mobles, i els residus no utilitzables de la malta usada per a la fabricació de la cervesa.
Actualment encara estem treballant amb aquestes matèries, però els resultats aconseguits són del tot positius i ens emplacen a tenir-les en compte de cara a un futur pròxim.

- Quin és el perfil de la vostra clientela?
És important que la nostra clientela disposi d’un lloc d’emmagatzematge, ja que cal tenir en compte que 2,5 quilos de briquetes substitueixen un litre de gasoil. Per tant, la nostra clientela serien els propietaris de vivendes unifamiliars, naus industrials, granges, cases de pagès, i cases rurals, entre d’altres.
Tot i que actualment la majoria de la nostra clientela és de Catalunya, en determinades ocasions també subministrem els nostres productes a la resta de l’estat espanyol.

- Un cop s’ha elaborat el producte, quin estalvi pot suposar per als clients substituir els combustibles fòssils tradicionals per les briquetes de biomassa?
Si no tenim en compte el cost de la instal·lació de la caldera de biomassa, substituir el gasoil per briquetes de palla pot suposar un estalvi de fins a un 60%.

- Amb el programa  Leader, l’administració pública estimula les iniciatives empresarials dels territoris rurals de Catalunya. En el vostre cas, heu tramitat aquest ajut amb el recolzament del Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell. Un cop acabat el procés, quina valoració en feu?
Personalment estic molt satisfet amb el grup Leader Urgell - Pla d’Urgell. És un equip de professionals compromès que m’ha assessorat i recolzat  en tot el procés de gestió de l’ajut.
El que sí que m’agradaria assenyalar són les múltiples gestions administratives i controls que cal seguir per part dels diferents organismes públics quan inicies una nova activitat. Una burocràcia que, en determinades ocasions, pot endarrerir molt l’inici d’un nou projecte.

- Fruical, a través del programa Leader, ha participat en el projecte Gestió Sostenible Rural per a l’impuls de la sostenibilitat i la Responsabilitat Social Empresarial de les activitats econòmiques dels territoris rurals. Quines mesures s’han implantat a l’empresa?
D’entre les mesures que s’han implantat a l’empresa en destaquen l’elaboració d’un pla estratègic on es defineix la missió, visió i els valors de l’empresa, els objectius a curt i llarg termini i les prioritats que s’estableixen; la creació d’un protocol de qualitat de les diferents activitats que s’hi realitzen; la implementació d’un sistema de control de consums d’energia i aigua; la recollida selectiva i correcta gestió dels residus generats; i l’establiment d’una enquesta de satisfacció que permeti a la clientela valorar el servei i fer un seguiment de les queixes.

- La producció de biomassa a partir de residus agrícoles era una activitat inexistent al nostre territori. El fet de tractar-se d’un projecte tan innovador t’ha suposat alguna dificultat afegida?
Les dificultats més notòries han estat de tipus econòmic, ja que iniciar un projecte sempre suposa una inversió considerable, i de mentalitat de l’usuari. Quan parlem de la mentalitat de l’usuari, hem de tenir en compte que l’ús de la biomassa és un pas enrere, es tracta de tornar a utilitzar l’energia dels nostres avantpassats.  És important tenir clar que, encara que les noves tecnologies facilitin l’ús de la biomassa, es tracta d’un tipus de combustible poc còmode per l’usuari si el comparem amb els combustibles fòssils als que està acostumat.

- Actualment ens trobem en una situació econòmica complexa, ha afectat aquest fet a Fruical?, heu pres alguna mesura que ajudi a mitigar els possibles efectes?
Com a la majoria de les empreses, la crisis també ha afectat a Fruical. Tot i així, el fet de treballar en col·laboració amb l’empresa Maquinaria Agrícola Ferro, que comercialitza i instal·la calderes de biomassa policombustibles, ens permet oferir directament el nostre producte als seus clients. D’aquesta manera, tenim l’oportunitat de conèixer ràpidament quins són els consumidors potencials de biomassa i dirigir-nos-hi de forma directa.
Una altre producte que ens permet mantenir les vendes és el pellet de qualitat ENplus A1, un tipus de pellet específic per a cremadors de biomassa instal·lats en forns de pa i indústries alimentaries.  Fruical disposa de la certificació necessària  per comercialitzar aquest tipus de combustible i, d’aquesta manera, es converteix en un dels punts de venda del territori.

- Passats 18 mesos des de l’inici de l’activitat, quina valoració en feu?
Quan vam iniciar l’activitat, del tot desconeguda per nosaltres, vam haver de fer molts esforços i dedicar-hi un grapat d’hores per a tirar-ho endavant. Ara, passats uns mesos, em sento molt satisfet de la feina feta i en faig una bona valoració.
Tenim  alguns problemes, com tothom,  però considerem que estem al camí correcte, treballant en un projecte de millora mediambiental i econòmica i, per tant,  cal seguir  endavant i superar les dificultats que es presenten en el dia a dia.

- I els plans de futur?
El pla de futur immediat és continuar endavant, oferint a l’agricultor-productor-consumidor la possibilitat de canviar el subproducte de canya de panís i palla de cereal per les briquetes i “chips” aptes pel consum. 
Des de Fruical volem fer pedagogia i mostrar els  avantatges del consum de la biomassa. En aquest sentit, i per impulsar-ne el consum, als agricultors que instal·lin una caldera amb l’empresa Maquinaria Agrícola Ferro, els oferim la possibilitat de transformar els seus residus agraris en combustible de forma gratuïta. És a dir, si un agricultor/a instal·la una caldera de biomassa i disposa de 10.000 kg de bales de palla de cereal, Fruical li transforma aquests residus en briquetes per a la calefacció, fet que li suposa tenir combustible gratuït durant el primer any de funcionament de la caldera de biomassa.

Web S.A.T.FRUICAL