Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Desenvolupen un sistema sostenible per produir biogàs a les plantes de biodièsel.

El projecte Integral-b planteja una alternativa per a la correcta gestió dels olis usats i les matèries sobrants del canal HORECA (Hostaleria, Restauració i Càtering) i indústria agroalimentària, per optimitzar la sostenibilitat de les plantes de biodièsel. Serà la primera instal lació pilot a Espanya per avaluar la seva aplicació industrial i validar les seves avantatges econòmics, energètiques i mediambientals. El pressupost del projecte és de 1,4 milions d'euros i està cofinançat pel programa Life + de la Comissió Europea.

A Espanya es produeixen més de 500.000 tones l'any de residus orgànics en activitats com la restauració i hostaleria, i es generen més 14 milions de tones / any de matèries sobrants de la indústria agroalimentària. En aquest sentit, la Directiva Marc de Residus estableix, entre altres qüestions, l'obligatorietat de la recollida separada de residus orgànics per a la seva reutilització. La seva adaptació legal a Espanya es preveu per a 2011, cosa que obligarà els sectors afectats a gestionar tractaments més adequats d'aquestes matèries.

En aquest context, el projecte europeu Integral-b ha desenvolupat un sistema sostenible per produir biogàs a les plantes de biodièsel a partir de la reutilització dels residus generats per la cadena alimentària com els olis usats vegetals (o de fregit) i restes de materials orgànics, principalment els sobrants del menjar de cuines i menjadors del canal HORECA i els residus orgànics provinents de la indústria agroalimentària. El projecte, a més, planteja reutilitzar també les matèries sobrants de la producció de biodièsel com la glicerina per al mateix fi.

Integral-b pretén donar una doble solució alternativa a dues qüestions de màxim interès per a les indústries agroalimentària, energètica i el sector Horeca. D'una banda, ajudar a gestionar de manera correcta els residus orgànics sobrants en àmbits com el seu processament, transport i tractament. De l'altra, optimitzant les plantes de biodièsel, ajudant a millorar la seva sostenibilitat, tant econòmica com mediambiental, a través de l'aprofitament complet dels residus i la millora del seu rendiment energètic.

El projecte, que compta amb un pressupost que supera els 1,4 milions d'euros dels quals el 50 per cent provenen del Programa Life + de la Comissió Europea, té una durada de 3 anys i suma les experiències, coneixements i potencialitats de AINIA centre tecnològic, Bionorte, Biogàs Fuel Cell i CIDAUT.

Una experiència pionera

En l'actualitat, els olis usats ja són transformats en biodièsel i les restes d'aliments d'origen vegetal i animal utilitzats per generar biogàs. No obstant això, tots dos processos no s'han desenvolupat de manera íntegra en una mateixa instal lació.

Integral-B ha construït la primera planta pilot a Espanya integrada en una planta de biodièsel a la localitat de San Martín del Rei Aurelio (Astúries) amb l'objectiu de validar la viabilitat tècnica del sistema i els seus avantatges energètiques, econòmiques i mediambientals en aquest tipus d'instal lació.

La planta pilot de demostració funcionarà a escala semi industrial i està formada per dos mòduls: el sistema de digestió anaeròbia, que convertirà les restes orgàniques en biogàs, i el motor adaptat per produir electricitat i calor utilitzant amb combustibles biogàs i glicerina. La planta pilot està situada en una instal lació de producció de biodièsel a Astúries (BIONORTE) on es realitzaran les proves experimentals de demostració i s'obtindrà la informació necessària per avaluar tant la seva sostenibilitat ambiental (mitjançant un estudi d'Anàlisi del Cicle de Vida) com el seu viabilitat econòmica.

La planta permetrà definir un model d'aplicació industrial en base als resultats obtinguts. El projecte analitzarà per complet el cicle de vida del procés per determinar la rendibilitat i sostenibilitat assolida.

Utilitat energètica

Una configuració mitjana de tipus industrial podria gestionar unes 9.000 tones de residus orgànics l'any procedents del canal Horeca i indústria agroalimentària, així com glicerina bruta i restes de filtració de l'oli vegetal del procés de fabricació de biodièsel. Es podrien obtenir fins a 107 m3 de metà per tona de residu, el que generaria una producció neta d'electricitat de 3.063 MWh., Equivalent al consum anual d'electricitat de 768 llars (dades de consum llar corresponents a 2007 del Ministeri de Medi Ambient), i evitaria l'emissió a l'atmosfera de 1.167 t CO2 / any (prenent com a referència les dades de UNESA 2008).

Quant a la producció neta d'energia tèrmica, aquest tipus d'instal • lacions poden generar 3.317 MWh, el que equival al consum anual d'energia tèrmica de 408 famílies (dades del Ministeri de Medi Ambient corresponents a 2007).

Descripció del sistema

La codigestió anaeròbia és un procés biològic que en absència d'oxigen ia través de l'actuació de determinats bacteris converteix la matèria orgànica en biogàs. Així, a través d'aquest sistema, Integral-b pretén generar biogàs a les plantes de biodièsel que utilitzen olis vegetals com a matèria primera, un procés que utilitzarà com a matèria orgànica dels subproductes resultants del propi procés de producció de biodièsel com la glicerina i diverses matèries sobrants del canal Horeca i indústria agroalimentària.

El biogàs produït s'utilitzarà com a combustible en un motor de cogeneració que produirà electricitat i calor que, al seu torn, pot utilitzar-se bé per al propi procés o bé per la seva comercialització.

FONT: SINC