Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Eines i recursos Leader per activar l'economia dels territoris rurals

Eines i recursos Leader per activar l'economia dels territoris rurals.

Els territoris rurals de Catalunya compten amb un teixit productiu ampli i diversificat, on el sector primari ha anat perdent pes tot i jugar encara un paper estratègic. Donar suport als emprenedors en territoris rurals és clau per activar l’economia en aquestes zones, fixar la població i assegurar així la vertebració del país.

Els Grups d’Acció Local Leader (GAL) són entitats públic-privades que promouen l’emprenedoria rural i la implementació d’estratègies de desenvolupament integrals i participatives, en el marc del programa Leader, dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. A Catalunya existeixen 11 GALs  que compten amb una cinquantena de tècnics distribuïts per tot Catalunya i que ofereixen acompanyament a les iniciatives emprenedores i al teixit productiu rural a partir de diferents eines. Aquestes eines s’enumeraran en la ponència que realitzarà ARCA al "BizBarcelona" el dia 31 de maig a les 13.00h. ARCA és l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya i és la xarxa catalana dels GAL i el GAL Pesquer Costa Brava.

Els ajuts Leader són l’eina fonamental dels GAL i representen l’ajut econòmic per a la diversificació de l’activitat més important dels territoris rurals. El seu objectiu és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, i la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment dones i joves, en empreses de transformació i/o comercialització agroalimentària o bé qualsevol altre sector productiu com el turisme rural, les noves tecnologies, empreses de serveis, etc. Es poden sol·licitar en convocatòries de projectes anuals i poden representar fins a un 40% de la inversió programada. Entre 2007-2013 es van aprovar 1.620 sol·licituds d’ajut amb més de 56M€ atorgats a inversions emprenedores, que van representar la creació de 565 empreses, l’ampliació i/o millora de 958 ja existents i 1.700 nous llocs de treball creats.

Més enllà de la gestió d’ajuts, el personal tècnic dels GAL ofereix altres serveis de suport a l’emprenedoria i per a la innovació empresarial a través d’eines i serveis creats a partir de projectes de cooperació amb altres GAL catalans, espanyols o europeus:

  • Talent: cerca de titulats superiors amb el programa d’Ajuts al Pràcticum Odisseu i l’eina Retorna, i cerca de professionals coworkers amb la plataforma Cowocat_Rural.
  • Acompanyament: per a l’acceleració d’empreses i suport especialitzat en comunicació i màrqueting per a empreses agroalimentàries.
  • Economia circular: xarxa de gestors energètics per al càlcul de la comptabilitat energètica empresarial (eina ENEGEST), compensació econòmica d’emissions per la instal·lació de calderes de biomassa i càlcul de la petjada de carboni en productes agroalimentaris.
  • Formació i capacitació: elaboració de publicacions especialitzades i jornades de formació arreu del territori.