Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) defensa el Desenvolupament Local Participatiu (DLP/CLLD) per aconseguir un desenvolupament local i rural integrat més enllà de 2020

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) defensa el Desenvolupament Local Participatiu (DLP/CLLD) per aconseguir un desenvolupament local i rural integrat més enllà de 2020.

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va adoptar un dictamen exploratori en el qual destacava els avantatges de l'enfocament del Desenvolupament Local Participatiu (CLLD) per aconseguir un desenvolupament local i rural integrat. En aquest sentit, el CESE ha mantingut una sèrie de reunions i converses amb l'associació ELARD - REDR forma part del seu Consell Permanent- amb l'objectiu de conèixer de primera mà la metodologia del Desenvolupament Local Participatiu LEADER. Des d'aleshores, el Comitè ha mantingut la seva postura de ferma defensa de la metodologia participativa i, com un dels dos òrgans consultius de la Comissió Europea, recomana activament als legisladors europeus seguir potenciant aquest enfocament per aconseguir un veritable desenvolupament de les zones rurals de tota la UE.

El Comitè es planteja com la Unió Europea pot reforçar els seus llaços amb els Estats membres i recuperar la confiança dels ciutadans?
La resposta podria ser una aplicació adequada de l'enfocament del Desenvolupament Local Participatiu (DLP) que permetés un desenvolupament local integrat i la participació dels ciutadans i de les seves organitzacions sobre el terreny. El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)  està convençut que el DLP podria oferir molts avantatges com a instrument eficaç de desenvolupament local europeu.

Ara, el Diari Oficial de la UE ha publicat el Dictamen "Avantatges de l'enfocament de desenvolupament local participatiu (DLP) per a un desenvolupament local i rural integrat", on el Comitè recomana:  

  • preveure clarament una aplicació obligatòria dels plurifons de DLP a la Unió Europea, garantint que s'aplica un enfocament de DLP per a qualsevol tipus de territori, ja sigui rural (incloses les zones allunyades, muntanyoses i insulars), urbà o costaner;
  • instar la Comissió Europea a explorar i analitzar en profunditat les possibilitats de crear un fons de reserva per al DLP a escala de la UE. Al marge d'això, la Comissió Europea ha de vetllar perquè tots els Estats membres tinguin un Fons nacional de DLP amb contribucions dels quatre Fons EIE (Feader, FEDER, FSE i FEMP);
  • definir un marc harmonitzat de tots els Fons EIE i establir normes simples per a l'execució del fons de DLP a escala de la UE;
  • reconèixer que el DLP, que constitueix un reforç del mètode Leader, brinda als Estats membres una oportunitat excepcional de desenvolupar els seus territoris de forma més inclusiva, sostenible i integrada en associació amb les parts interessades locals. Per tal d'exercir una repercussió més gran, s'ha de facilitar finançament suficient per a la implantació del DLP en el període de programació 2021-2027. A aquest efecte, s'insta a la Comissió Europea a establir l'obligació que els Estats membres assignin al fons de DLP com a mínim el 15% del pressupost de cada fons EIE, que també haurà recolzar-se amb suficients recursos nacionals;
  • permetre un continu desenvolupament de les capacitats de tots els agents de DLP (autoritats, GAL, xarxes Leader i rurals, organismes pagadors, etc.) relacionats amb els plurifons de DLP;
  • assenyalar que el principal valor dels Grups d'Acció Local, a més de la capacitat per escollir projectes apropiats, resideix en el seu paper com a animadors territorials, també en l'àmbit de la cooperació interterritorial i transnacional. Els GAL han de ser facilitadors actius i treballar en tots els sectors implicant a totes les parts interessades pertinents en el seu territori;
  • destacar la importància que els èxits dels GAL siguin visibles i quedin ben reflectits; també s'ha de fer una avaluació contínua de l'aplicació de les Estratègies de Desenvolupament Local i un canvi d'orientació dels mecanismes de control de subvencionabilitat amb vista a garantir els resultats i avaluar el rendiment i les repercussions a llarg termini.

FONT: ReDR