Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El DAAM presenta a la Comissió Europea el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha presentat a la Comissió Europea el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014 -2020, en el termini previst dins la negociació de la nova Política Agrària Comuna (PAC).
 
El procés de programació del PDR ha comptat amb una àmplia participació pública. Aquest es va iniciar el mes de novembre passat, amb una primera fase per valorar els documents de diagnosi i la priorització de les necessitats identificades, i es van recollir també aportacions en l’anàlisi DAFO i en les necessitats.
 
En una segona fase de participació pública, durant el mes de maig, es va posar a consulta la proposta de l’estratègia a seguir, amb la relació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les necessitats i les disponibilitats pressupostàries per a cada una d’elles. També en aquesta segona fase, es va proposar la valoració de la delimitació de les zones rurals i de la delimitació del territori LEADER.
 
Paral·lelament a les fases de participació pública a través de la plataforma eCatalunya, el Departament va posar en marxa un grup de treball específic per a la programació rural amb l’assistència dels membres del Comitè de seguiment del PDR, per treballar en equip el contingut de les mesures i operacions a càrrec del programa.
 
Posteriorment, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat de la cúpula directiva del Departament, es va reunir amb els membres de la Taula de Concertació Agrària de Catalunya, per acordar la distribució dels fons del nou PDR. També es va dur a terme una reunió amb els representants del sector forestal per analitzar i acordar les prioritats d’aquest sector en l’assignació d’imports. Finalment, es va tramitar una proposta amb el suport unànime de totes les organitzacions.
 
Finalment, el passat 15 de juliol, el Govern va donar el vistiplau a la proposta dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) del període 2014-2020, com a pas previ a l’enviament a la Comissió Europea.
 
El DAAM valora molt positivament la participació pública, les tasques del grup de treball establert en el marc del Comitè de Seguiment i agraeix totes les aportacions realitzades que han servit per a millorar el contingut del programa i poder optimitzar així el seu objectiu de garantir el desenvolupament sostenible de les zones rurals de Catalunya.
 
Així, el resultat del procés de programació ha recollit les aportacions del sector agroalimentari, ramader i forestal i ha acordat les línies estratègiques del nou PDR per al període 2014-2020, que s’estructuren a partir de 4 grans eixos d’acció:
 
  1. ECONOMIA I OCUPACIÓ: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals.
  2. JOVES: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.
  3. CANVI CLIMÀTIC: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.
  4. INNOVACIÓ: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 
El nou PDR suposarà una inversió global de 810.465.116€ i donarà prioritat a les ajudes vinculades a la millora de la competitivitat i la mitigació el canvi climàtic a les explotacions agràries (plans de millora), la incorporació de joves, els ajuts a les zones desfavorides i de muntanya i l’activació i ordenació del sector forestal, la prevenció d’incendis i el serveis de patrimoni natural i inversions per a la millora de la biodiversitat.
 
Després de la presentació formal del programa, s’inicia la fase de negociació amb la Comissió, la qual ara disposa d’un termini màxim de tres mesos per tal d’emetre la seva primera valoració del PDR català.

 
FONT: DAAM