Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Departament d'Agricultura crea el Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat, avui, l’Ordre per la qual es crea el Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

Per decisió d’execució de la Comissió Europea (CE), de data 28 de juliol de 2015, es va aprovar el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020 (PDR.cat2020), essent un dels seus requisits la creació d’aquest Comitè.

L’objectiu principal del Comitè de Seguiment és examinar l’execució del Programa i els seus avenços, vetllar que la implantació del PDR es realitzi de forma adequada d’acord amb la normativa d’aplicació i, si s’escau, esmenar els possibles problemes i incidències que se’n derivin per tal d’aconseguir els objectius previstos.

Les funcions comprenen, entre d’altres, el seguiment de l’execució, rendiment, i eficàcia del PDR, l’emissió de dictàmens sobre els criteris de selecció de les operacions subvencionables, i ésser consultat i, si ho considera oportú, emetre dictamen sobre les modificacions del Programa que proposi l’Autoritat de gestió.

La directora general de Desenvolupament Rural del DARP, Esther Peña, presidirà aquest Comitè de Seguiment, atesa la seva qualitat de cap de l’Autoritat de gestió del PDR.

En aquest nou període s’ha ampliat la composició dels membres del Comitè respecte al període 2007-2013 per tal de cobrir els principals agents que participen, directament o indirectament, en el desenvolupament rural a Catalunya. Així, s’hi han incorporat experts del món acadèmic en desenvolupament rural, responsables de l’Administració en matèria d’innovació, canvi climàtic i gestió de l’aigua, representants del col·lectiu de dones, i representants del sector empresarial.

En definitiva, formen part del Comitè de Seguiment representants de:

  • Departaments de la Generalitat responsables de la gestió del FEDER, FSE i FEMP, per a garantir la màxima coordinació de l’acció dels diferents fons estructurals en el territori de Catalunya;
  • les autoritats locals;
  • les organitzacions professionals agràries, forestals i del món cooperatiu;
  • els organismes i entitats competents en matèria de la igualtat d’homes i dones, joventut i inclusió social;
  • els organismes competents en matèria de medi ambient, canvi climàtic i gestió de l’aigua;
  • les entitats ambientalistes;
  • les universitats;
  • els col·legis professionals i les cambres de comerç;
  • els representants dels Grups d’Acció Local;
  • representants de l’Administració General de l’Estat i de la Comissió Europea.

Finalment, val a dir també que es preveu dur a terme la primera reunió presencial d‘aquest Comitè el proper mes de novembre.

FONT: DARP