Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Departament d'Agricultura impulsa el sector pesquer català

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca (FEP), corresponents a l'any 2013, i n'ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.
 
El Reglament comunitari relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEP) estableix com a Eix prioritari 4 el desenvolupament sostenible de les zones de pesca i que l’esmentat Fons pot intervenir, de manera complementària, amb altres instruments comunitaris per a donar suport al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida en zones de pesca subvencionables en l’àmbit d’una estratègia global dirigida a acompanyar els objectius de la política pesquera comuna tenint present, en particular, els efectes socioeconòmics. La participació en el desenvolupament sostenible de les zones de pesca s’ha de dur a la pràctica en un territori determinat mitjançant entitats i grups locals que representin interlocutors públics i privats procedents de diferents sectors socioeconòmics locals i, d’acord amb el principi de proporcionalitat, amb una capacitat administrativa i financera suficient per gestionar l’ajut i vetllar perquè les operacions es duguin a terme amb èxit.
 
L’àmbit territorial elegible per al finançament de Catalunya quant a l’Eix prioritari 4, d’acord amb l’esmentat Reglament és el comprès pels municipis de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, i d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Alcanar, a la comarca del Montsià. Per la seva banda, la Llei catalana de pesca i acció marítimes atribueix al Departament la gestió de tots els ajuts públics destinats a la millora de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren als seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea (UE) i de l’Estat.
 
I la Generalitat de Catalunya va aprovar el Programa operatiu de Catalunya del FEP per al període 2007-2013, aprovat i posteriorment modificat per la Comissió Europea (CE), en el qual s’inclou l’Eix prioritari 4, referent al desenvolupament sostenible de les zones de pesca. L’any 2009 es va signar el Conveni entre el Departament i el Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre, per a l’aplicació de la metodologia de desenvolupament de l’Eix 4 del Fons Europeu de la Pesca en el marc de l’esmentat Programa operatiu.
 
Aquests ajuts han estat convocats els anys 2010, 2011 i 2012, i un cop feta la valoració del resultat d’aquestes convocatòries, el Departament considera adient la publicació de la convocatòria corresponent a l’any 2013.
 
Es tracta d’ajuts cofinançats per la UE, i en què l’aportació del DAAM i del FEP per a aquest any és de 680.000 euros; el 50% corresponent a cada part.

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.