Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Departament d'Agricultura impulsa la diversificació econòmica de les zones rurals a Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar dilluns, 30 de desembre de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre per la qual s'aprova les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. El termini de presentació de sol·licituds dels ajuts és de 45 dies.

La finalitat dels ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació dels programes de diversificació econòmica de les zones rurals proposats pels GAL, Grups d’Acció Local en participació de les entitats de cada zona i aprovats pel Departament, que fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. És una eina més que el DAAM posa en servei de les zones rurals per tal de recolzar iniciatives emprenedores.

Les actuacions subvencionables es concreten en la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques i conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a la diversificació econòmica en l’àmbit dels 13 grups que operen a Catalunya, tindran un import total de 7.342.555 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Les actuacions aniran a càrrec dels pressupostos 2014 i 2015.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central - 723.975,92 €
Associació per al Desenvolupament Integral de la zona nord-oriental de Catalunya - 599.886,74 €
Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura - 449.364,37 € 
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia - 620.445,90 €
Consorci Grup d'Acció Local Alt Urgell-Cerdanya - 469.189,26 €
Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià - 448.630,11 €
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori - 565.376,74 €
Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord - 483.140,12 €
Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça - 620.445,90 €
Consorci Leader Priorat Baix Camp - 561.705,46 €
Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques - 524.258,43 €
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central - 758.485,93 €
Consorci Leader Urgell-Pla d'Urgell - 517.650,13 €
Total DAAM + FEADER - 7.342.555,00 €

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR per a l’eix 4 i en els convenis corresponents.


FONT: DAAM