Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Departament d'Agricultura inicia el procés de participació pública per a l'elaboració del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 - 2020

El passat mes d’octubre es van adoptar els textos de compromís final del paquet de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), d’acord amb el resultats de les reunions dels trílogs (negociacions a tres bandes entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea). Així, a l’espera de la publicació dels Reglaments, s’està a les portes del nou període de programació europeu 2014-2020, el qual en matèria de desenvolupament rural preveu una major integració entre les polítiques de la Unió Europea (UE) en las zones rurals amb la finalitat de concentrar-se en els objectius de la estratègia Europa 2020.

La principal missió de la política de desenvolupament rural de la UE 2014-2020 es pot definir per mitjà de tres objectius estratègics a llarg termini, que han de contribuir a:
- fomentar la competitivitat de l’agricultura;
- garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció pel clima; i
- assolir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals, que generi i mantingui llocs de treball. 

Per a l’elaboració del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha previst un procés de participació pública, que s’estructura en les dues fases principals que conformen l’elaboració del Programa: una primera d’anàlisi de la situació de partida i d’identificació de necessitats, i una segona que determina l’establiment de l’estratègia a seguir, amb la incorporació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les necessitats i les disponibilitats pressupostàries per a cadascuna d’elles.

Seguint les pautes que determina el Reglament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el procés d’elaboració del PDR segueix un procés seqüencial, és a dir, els apartats posteriors són conseqüència dels anteriors. El procés de participació ha de satisfer aquesta seqüència.

És per aquest motiu que el DAAM inicia el procés de participació pública dirigit a la primera fase de diagnosi de la situació de partida i la identificació de necessitats, tot fomentant que hi puguin participar tots els sectors, organismes, interlocutors econòmics i socials, etc. relacionats amb el desenvolupament de les zones rurals.

La participació pública es fonamenta en la revisió dels documents de diagnosi i en la priorització de les necessitats identificades. Així mateix, també es preveu la possibilitat de realitzar aportacions tant en l’anàlisi DAFO i en les necessitats, a fi i efecte d’incorporar i/o modificar elements.

La participació pública s’articula a través del portal Agricultura, accessible des d'e-Catalunya, la plataforma de treball col·laboratiu de la Generalitat de Catalunya: http://ves.cat/hoAl

La participació restarà oberta fins el dia 25 de novembre, inclòs.

Més informació sobre la reforma de la PAC: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_es.htm


FONT: DAAM