Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Departament d'Agricultura publica la convocatòria de selecció de grups d'acció local per al programa Leader durant el nou període de programació (2014-2020)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat la selecció dels Grups d’Acció Local (GAL), les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament local per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. També s’aprova les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.
 
En el PDR de Catalunya 2014-2020, presentat pel DAAM a la Comissió Europea (CE) el passat 22 de juliol, el Leader s’emmarca en l’objectiu o prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals.
 
El procés de selecció dels GAL tindrà lloc en dues fases: en la primera es realitzarà una selecció provisional dels GAL i del seu territori, i en la segona es presentaran i s’aprovaran les estratègies de desenvolupament local i l’aprovació definitiva dels GAL, en aplicació del marc normatiu i de la programació aprovada.
 
Prèviament a aquesta convocatòria, el Departament ha definit l’àmbit territorial d’aplicació del Leader, en base a criteris demogràfics, d’envelliment i gènere de la població, de població aturada i dependència de l’agricultura, i que s’ha validat mitjançant un procés de participació pública, que ha permès incorporacions tant significatives com la Vall d'Aran, La Cerdanya gironina, o municipis costaners del Baix Ebre i del Montsià.
 
Dades
Període 2007-2013
Període 2014-2020
Municipis
490
531
Població
620.610
764.505
Superfície
21.148,20
23.516,70
Densitat de pob.
29,35
32,51
% Població r/ total
8,22%
10,10%
% superf. r/ total
65,87%
72,72%
 
Cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors públics i privats implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats en ordre al desenvolupament econòmic i social del seu territori, i promouen l’execució dels projectes d’inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida, tot fent aquestes actuacions en el marc d’un programa de desenvolupament rural, en aquest cas el PDR 2014-2020.
 
Estatutàriament, els GAL han de garantir que són entitats sense finalitat de lucre, en què els membres econòmics i socials privats i de representació no administrativa, així com les associacions privades, han de representar en els òrgans de decisió com a mínim el 50% dels socis amb dret de vot. Així mateix, han de promoure una composició paritària entre homes i dones.
 
FONT: DAAM