Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Govern inicia la tramitació de la Llei de desenvolupament rural, que contribuirà al desenvolupament sostenible i el reequilibri territorial

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de desenvolupament rural amb l’objectiu de potenciar polítiques que valorin i facin aflorar tots els potencials de l’àmbit rural, aportin el suport precís en contraprestació pels serveis públics que proveeix i que siguin capaces d’orientar i articular el conjunt d’iniciatives i d’energies que sorgeixen d’aquest territori.

L’àmbit rural compta amb importants recursos i té un potencial de producció agrària i forestal de gran valor: és bàsic per a la gestió de l’aigua, per a la producció d’energies renovables i per a l’equilibri territorial en una nova realitat més desconcentrada. Té, a més, una funció mediambiental primordial en la defensa dels espais naturals i de la diversitat. Amb la futura llei el Govern vol potenciar l’especificitat rural com a factor de discriminació positiva i de reequilibri territorial per evitar alhora la dinàmica de despoblament rural.

En concret, els objectius principals de la llei són els següents:

  • Dotar d’un marc normatiu específic la realitat de les comarques rurals.
  • Coordinar institucions, iniciatives i polítiques amb orientacions comunes, que des de diferents marcs incideixen en la realitat rural i el seu desenvolupament.
  • Garantir la implicació del territori en les polítiques de desenvolupament rural.
  • Equiparar les condicions de vida de les persones que viuen en el món rural a les de la resta del territori.
  • Reconèixer i valorar la dona rural i el seu rol essencial en la vida rural, tant en les dinàmiques socials com econòmiques, i recuperar la seva valoració.
  • Impulsar noves tecnologies al servei del món rural i fomentar la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal i en el conjunt d’activitats de les zones rurals.
  • Apropar el món rural a través d’unes bones comunicacions convencionals i telemàtiques.

La futura llei també aposta per un ús sostenible dels recursos sota el concepte de la bioeconomia, una economia baixa en carboni capaç d’adaptar-se al canvi climàtic i en què el sector agroforestal té un paper destacat i alhora és un vector clau en l’estabilitat economicosocial del món rural. Al mateix temps, la norma impulsa les energies renovables a les àrees rurals; la producció de proximitat; la diversificació i la creació de noves oportunitats per complementar les escales petites de producció; la integració productiva o comercial i el cooperativisme, i les sinergies entre el món urbà i el rural.

La nova llei tindrà tres grans efectes:

  • Coordinar les iniciatives en el desenvolupament rural. Es tracta d’objectius totalment transversals que requereixen actuacions coordinades entre totes les administracions públiques i de la iniciativa privada.
  • Reforçar l’atractiu residencial i turístic. La defensa de la qualitat del medi natural proporciona atractiu per a la localització residencial i per impulsa serveis relacionats amb el turisme, l’esport, la natura i el medi ambient, serveis que reforcen la identitat del territori i que no són deslocalitzables.
  • Concretar els objectius estratègics del desenvolupament rural. Donar força i establir un marc per als futurs programes de desenvolupament rural.

Amb l’inici de la tramitació de la nova llei el Govern dóna compliment al mandat parlamentari derivat del ple monogràfic celebrat el mes de juliol de l’any passat, que instava el Govern a promulgar, en el termini d’un any, una llei de desenvolupament rural que recollís els principis del Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’alimentació i les polítiques de desenvolupament integral definides com a rurals.

FONT: Generalitat de Catalunya