Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Grup Focal d'Accés a la Terra proposa solucions innovadores a les dificultats d'accés al sòl agrari

La Red Rural Nacional ha organitzat la segona reunió del "Grup Focal d'Accés a la Terra", com a continuació de la primera trobada que va tenir lloc el passat mes de març. Aquest grup multidisciplinari vol servir per impulsar una reflexió conjunta i col·laborativa sobre la situació de l'accés a la terra a Espanya.

El Grup està compost per un equip multidisciplinari de més de 30 experts procedents d'una àmplia varietat d'àmbits: l'Administració General de l'Estat (MAPA, FEGA, Direcció General de Cadastre), les administracions autonòmiques i municipals, el sector agrari (Organitzacions Professionals Agràries, cooperatives), els Grups Operatius , els Grups d'Acció Local, les xarxes publicoprivades, el món acadèmic i les entitats financeres. L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya és una de les entitats que el conformenen representació del Grup Operatiu RETA, i participa al subgrup per a les polítiques de transferència de terres i ordenació del territori.

Temàtiques
A la primera reunió del Grup Focal es van identificar 6 temàtiques o àmbits de treball per abordar la problemàtica de l'accés a la terra. En conseqüència, es van crear 6 subgrups de treball dins de el Grup Focal:

Subgrup per a les polítiques de transferència de terres i ordenació del territori.
Subgrup per a les polítiques agràries: PAC i normativa a Espanya.
Subgrup per a la formació i l'accés a la professió agrària.
Subgrup per a l'anàlisi d'iniciatives.
Subgrup per al finançament i la fiscalitat.
Subgrup per a l'accés a la informació.


Propostes innovadores
En aquesta segona reunió de el Grup Focal, els 6 subgrups de treball han compartit les seves conclusions al voltant d'un debat conjunt i plenari del qual s'han pogut extreure propostes d'actuació innovadores:

  • La possibilitat de crear noves normatives que facilitin l'accés a la terra, després de l'anàlisi del marc jurídic i la Política Agrària Comuna actual.
  • Es proposa la figura d'un tutor que acompanyi l'entrada de nous treballadors, així com la incorporació d'assistents virtuals i eines tecnològiques, que ajudin a la solvència del pla de negoci.
  • Una altra figura que es constata com pertinent és la del dinamitzador dels territoris per la tasca que exerceix en l'activació de les terres i de la població rural.
  • Es proposa la creació d'un únic punt d'informació per territori, buscant la simplificació i eficiència de les actuacions.
  • El Grup Focal incideix en la necessitat de treballar conjuntament l'oferta i la demanda de la terra.
  • Pel que fa a el relleu generacional al camp espanyol, el suport a l'accés a la terra de nous i joves agricultors necessita acompanyar-se de mesures que reforcin i assegurin l'accés a altres recursos com el finançament, a través d'instruments que ofereixin garanties jurídiques i econòmiques, la tecnologia, la capacitació i la formació.
  • El Grup Focal destaca la importància de treballar en la generació i l'accés a dades fiables, contrastades i actualitzades, com a base per a una adequada presa de decisions. La coordinació entre institucions públiques i privades implicades pren especial rellevància en aquest desafiament.

El repte del relleu generacional, l'accés als béns productius i, en concret, l'accés a la terra, requereixen posar en rellevància el concepte de valor compartit en una recerca de beneficis tant individuals com per al conjunt de la societat.

En aquest sentit, la segona reunió de el Grup Focal ha permès aprofundir en els diferents condicionants de l'accés a la terra, així com extreure noves idees i propostes per abordar aquesta problemàtica. El Grup Focal d'Accés a la Terra continuarà treballant durant els propers mesos sota la coordinació de José Emilio Guerrero Ginel, professor titular de la Universitat de Còrdova.

FONT: Red Rural Nacional