Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El MARM estableix l'organització de la Xarxa Rural Nacional com a organisme vertebrador per al desenvolupament sostenible del medi rural.

Nota del MARM

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí va publicar el 30 de desembre al BOE l'ordre que estableix l'organització de la Xarxa Rural Nacional, que es constitueix com un instrument obert, dinàmic i participatiu al servei de l'intercanvi d'experiències i coneixements en matèria de desenvolupament rural a Espanya.

A la Xarxa Rural Nacional es troben representades l'Administració General de l'Estat i les administracions local i autonòmica, així com organitzacions professionals agràries, associacions de dones rurals, grups ecologistes i xarxes de desenvolupament rural, que aporten visions complementàries sobre els diferents aspectes del medi rural .

En aquest context, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí desenvolupa un conjunt d'accions de cooperació, en col.laboració plena amb totes les administracions i sectors implicats, que permeten articular diferents orientacions i possibilitar la difusió, l'anàlisi, l'assaig demostratiu i l'emulació.

La Xarxa Rural Nacional, que s'organitza en un Comitè de Participació i un Secretariat Tècnic, té entre els seus objectius contribuir a millorar l'aplicació de les polítiques de desenvolupament rural sostenible, augmentant la capacitat de desenvolupament endogen dels territoris rurals i potenciant la construcció de una governança territorial.

La Xarxa impulsa l'intercanvi de coneixements, orientats al desenvolupament sostenible, que generin noves capacitats, en particular mitjançant el manteniment d'un lloc web de la Xarxa Rural Nacional.

També configura un escenari per a l'assessorament constructiu, possibilitant i impulsant debats temàtics sobre qüestions tant estructurals com conjunturals relatives als processos de sostenibilitat i desenvolupament durador del medi rural.

En aquest sentit, la Xarxa promociona i desenvolupa actuacions singulars concretes, impulsant actuacions exemplars innovadores, promogudes tant per les administracions com directament per les organitzacions vinculades amb el medi rural, per afavorir la dinamització dels territoris, així com la identificació, sistematització i difusió de les millors pràctiques disponibles.

Així mateix, busca establir un marc de relacionas estables i permanents, recolzant el desenvolupament d'accions de cooperació entre els agents, institucions i sectors socials, en particular entre els grups d'acció local.

L'ordre ministerial es pot consultar al següent enllaç:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20059.pdf