Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El MARM participa en els debats comunitaris per consolidar la continuïtat harmònica i equilibrada dels territoris.

El director general de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, Jesús Casas, va participar ahir en la reunió comunitària de directors generals responsables de l'Agenda Territorial Europea, que ha tingut lloc a la ciutat de Namur (Bèlgica), en el marc de la Presidència belga de la Unió Europea.

Durant aquesta trobada s'ha procedit a l'anàlisi i debat detallat de l'esborrany de l'Agenda Territorial 2020, elaborat pel corresponent grup de treball i sota la supervisió del Ministeri de Desenvolupament de la República d'Hongria, l'aprovació està prevista en una reunió de Ministres d' Desenvolupament Territorial convocada expressament per la pròxima Presidència hongaresa de la UE.

També s'ha aprovat, de manera unànime, la constitució per part de les autoritats responsables de l'Agenda Territorial d'Espanya, Bèlgica, Hongria i Polònia, d'un Grup de Treball per a l'elaboració d'un document polític sobre el paper de les institucions europees en l'impuls i coherència de les diferents accions en matèria de dimensió territorial de la Unió Europea, que s'elevarà a la consideració dels Ministres de Desenvolupament Territorial durant la propera Presidència.

De manera complementària, els directors generals han debatut sobre la necessitat i orientació de la següent etapa del programa ESPON (Xarxa Europea d'Observatoris de Cohesió i Desenvolupament Territorial), que es constitueix com un complement operatiu de l'Agenda.

Així mateix, s'han estudiat les propostes sobre possibles mecanismes de coordinació entre l'Agència Territorial i el Grup de Desenvolupament Urbà, per tal d'assegurar l'alineament de les estratègies d'ambdós orígens cap al compliment d'objectius comuns de cohesió territorial.

L'Agenda Territorial Europea és el principal instrument comunitari de definició conceptual i impuls operatiu de la dimensió territorial de la Unió Europea. Actualment es troba en un procés de revisió, que culminarà el 2011, per a la configuració de l'anomenada Agenda Territorial 2020, formalitzada a través del nou procediment que estableix el Tractat de Lisboa i destinada a reflectir el creixent protagonisme de la cohesió territorial en l'actual moment de la construcció europea.

En aquest sentit, cal destacar que la cohesió territorial és un dels arguments que, amb vista al nou període de programació, conformen les bases conceptuals de la posició de la Comissió per a la nova política agrària comuna Aquesta cohesió territorial ha de ser entesa com la vocació col.lectiva per a consolidar la continuïtat harmònica i equilibrada en els territoris, assegurant al llarg de tot l'espai europeu comú les capacitats possibilitats i qualitats ambientals a tots els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència.

Es tracta, en essència, d'incorporar la variable territorial des d'una perspectiva integral, superadora de les polítiques sectorials, com un element essencial en la configuració de les diferents polítiques europees. En definitiva, aportar una visió territorial per al món rural, que va més enllà dels tradicionals conceptes d'ús o conservació, i que atén a l'espai rural en el seu conjunt com a lloc per a la conciliació d'usos, activitats, ciutadans i valors naturals.

Espanya, amb la posada en marxa de la Llei per al Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, està sent un país avançat en aquesta configuració transversal i integral de la política territorial en el medi rural.

Per tant, els treballs de la reunió s'han plantejat a la llum d'aquest nou procés de definició de polítiques europees, basat en la concurrència focalitzada de sectors i nivells de governança sobre un mateix àmbit territorial, enfocament que s'ha estat, així mateix, objecte de tractament previ pels directors generals.

Nota del MARM