Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El MARM publica un manual explicatiu del procés d'elaboració i posada en marxa del Primer Programa de desenvolupament rural sostenible

El llibre detalla la composició dels òrgans, sectors, i col.lectius que van participar en la seva elaboració precisant el procés de participació desenvolupat, i aborda les futures etapes per a la seva aplicació. 

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha editat el llibre explicatiu del procés d'elaboració i posada en marxa del "Primer Programa de desenvolupament rural sostenible (PDRS)", derivat de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, i que va ser aprovat pel Govern mitjançant un reial decret el 4 de juny de 2010. 

El primer apartat del llibre està dedicat al procés d'elaboració del PDRS, en què van participar les administracions públiques i les principals entitats associatives relacionades amb el medi rural, mitjançant la constitució de tres òrgans col.legiats: la Comissió Interministerial per al Medi Rural, la Mesa d'Associacions de Desenvolupament Rural i el Consell per al Medi Rural. 

El manual detalla la composició d'aquests òrgans col.legiats, les seves funcions i les reunions que van tenir lloc per a aconseguir una versió preliminar del PDRS que, després de l'estudi de les al.legacions presentades i els informes pertinents, va ser aprovat pel Consell de Ministres el juny de 2010 

El segon capítol d'aquesta publicació recull un resum del contingut del Programa de desenvolupament rural sostenible, en què s'exposa la situació i diagnòstic del medi rural a Espanya, l'estratègia d'acció del PDRS i les seves actuacions, que s'articulen al voltant de cinc eixos operatius, dels quals quatre són territorials i inclouen actuacions elegibles pels plans de zona, i el cinquè de caràcter temàtic, que inclou actuacions independents dels plans de zona aplicables sobre la totalitat del medi rural. 

Aquest apartat es completa amb una descripció de les zones rurals d'aplicació del Programa, i amb la definició, elaboració, contingut, seguiment i avaluació que han de seguir els plans de zona. 

Finalment, el manual inclou un capítol dedicat a les futures etapes per a l'aplicació del Programa, entre les que s'esmenten la subscripció dels protocols generals de col.laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, l'elaboració dels projectes de Plans de Zona, la subscripció dels convenis de col.laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, i l'execució de les actuacions dels plans de zona. 

El llibre està dividit en dues parts, una redactada en espanyol i l'altra en anglès, i inclou un gran nombre de fotografies, quadres, gràfics i mapes. Es pot adquirir a través de la botiga virtual del MARM, a la seva pàgina web www.marm.es.

FONT: Redr