Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El passat, present i futur del projecte ENFOCC

El passat, present i futur del projecte ENFOCC .

Jornades al gener en el marc del projecte ENFOCC amb valoracions molt positives per part dels assitents     

   La primera jornada va ser un curs per la realització inventaris forestals a partir de la tecnologia LiDAR al Castell de Montesquiu amb un total de 16 persones inscrites. Els objectius del curs eren: dotar els participants dels coneixements tècnics necessaris per poder gestionar i realitzar el típics inventaris forestals, però amb la utilització de les noves tecnologies disponibles com són les dades LiDAR.

   La tecnologia LiDAR aplicada al sector forestal ens permet realitzar inventaris amb més precisió i més econòmics, ja que ens estalvien bona part del treball de camp. Amb la tecnologia LiDAR s’obté una informació contínua que permet caracteritzar millor les masses forestals. L’objectiu d’aquest curs és donar una formació molt útil i pràctica, a partir de l’àmplia l’experiència en formació i innovació que ens garanteix l’empresa Föra. Aquest va ser majoritàriament teòric però amb un enfoc totalment pràctic.

   El curs va tenir una durada total de 21 hores repartides amb tres sessions, on es va explicar des d’un principi què son les dades LiDAR i el programari lliure per tractar aquest tipus de dades i es va acabar amb una modelització d’un inventari forestal i la validació de les seves dades. La valoració per part del públic i de la organització va ser molt positiva i degut el gran interès generat es plantejarà realitzar una segona edició d’aquest curs.

   La segona jornada es va dur a terme a Berga, el 25 de gener sota el nom de "Impuls de la biomassa des de l'administració". Hi van participar la Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, ICAEN, El Clúster de la Biomassa de Catalunya i de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa i el total de participants va ser de 35 persones.

   Es va voler crear una taula d'agents vinculats al foment de l'ús de la biomassa de boscos públics com a font endògena dels ajuntaments dels diferents territoris per tal d'exposar casos d'èxit i fracàs i aprofitar per fer una visita a la xarxa de calor del polígon de Berga. Alguns punts a destacar de la jornada van ser la posada en comú de les diferents línies de treball que tenen les diputacions per tal d’impulsar la biomassa dins el seu territori i posar en comú les bones pràctiques que es duen a terme. El resultat final va ser un valoració satisfactòria per part de l’administració i les persones assistents.

 

El projecte ENFOCC: passat i present

   Durant les anualitats 2012, 2013 i 2014 es va sol·licitar, concedir i executar els projecte de cooperació catalana Energia i Forest. Inicialment (2012) el projecte comptava amb la participació de 6 dels 13 GALs que integraven Catalunya, i a partir de 2013 es va ampliar amb la participació de la totalitat dels 13 grups.

   Un cop acabat el període europeu, i amb la sortida del nou període 14 – 20 es va decidir ampliar el projecte amb un eix que cada vegada té més rellevància com és el canvi climàtic. D’aquí va sorgir el projecte ENFOCC “Energia, Forest i Canvi Climàtic” que ja porta 1 any de funcionament i que ja es té previst que s’aprovi la nova convocatòria per seguir-hi treballant duran aquest 2017.

   El projecte de cooperació ENFOCC ens serveix per promoure i dinamitzar  la sostenibilitat dels territoris rurals de Catalunya, basant-se en fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica d’aquets territoris i promocionar les fonts d’energia endògena com la biomassa i així contribuir en la conscienciació d’aquets territoris de la importància que te l’aplicació de mesures per la mitigació i l’adaptació del Canvi Climàtic.

 

Que s’espera del 2017 en el marc del projecte ENFOCC?

   De cara la resta de 2017 es preveuen nous cursos i jornades com la promoció dels projectes SmartGrid en Territori Rural, la promoció del vehicle elèctric, les noves eines per la promoció de les energies renovables en els territoris rurals com l’autoconsum i economia col·laborativa i la realització d’un recull d’iniciatives per l’adaptació i mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya

   Els objectius principals d’aquest any són la promoció de la gestió energètica entre els ajuntaments rurals i realitzar una aposta mes clara per donar a conèixer les possibilitats existents que tenen els territori rurals de liderar transició energètica al nostra país.

 

Més informació a la web de l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura 

FONT: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya amb la col·laboració d'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura