Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Ple del Parlament aprova importants resolucions per al món rural

Avui ha finalitzat el debat monogràfic sobre el món agrari al Parlament de Catalunya, amb l’aprovació de 20 resolucions que contenen un centenar d’acords, i que tenen com a objectiu global potenciar el desenvolupament rural, el progrés del sector agrari i pesquer i la competitivitat, i de les quals destaquen de manera rellevant les resolucions vinculades als temes següents:
 
1.    Facilitar i fer viable la vida en el món rural i pesquer 
 • Facilitats per a l’accés a l’habitatge per a joves en petits nuclis rurals.
 • Ampli paquet de mesures contra els robatoris al camp.
 • Pla de camins rurals coordinant l’acció de les diferents administracions implicades.
 • Tenir present la mobilitat agrària en la planificació de xarxes viàries.
 • Dinamitzar el litoral català i el sector pesquer.
2.    Innovació, transferència i formació 

Analitzar l’oferta formativa al món rural, en especial  d’FP, que existeix al territori, analitzar les necessitats i apostar per implementar la formació en aquells àmbits, sectors i estudis lligats al territori per implementar, per al curs acadèmic 2015-2016, una oferta formativa al món rural, en especial  d’FP, adequada a la realitat socioeconòmica del territori.

 • Promoure acords amb les universitats catalanes i els centres educatius per fer formació a distància.
 • Potenciar l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya amb l’objectiu de desenvolupar les tecnologies de la informació i la comunicació en la producció agrícola i ramadera incloses en un dels àmbits sectorials líder (àmbit alimentari) que preveu l’estratègia catalana del RIS3CAT.  
3.    Regulació de mercats 
Impulsar tots aquelles instruments que permetin que el productor sempre pugui rebre un preu per sobre del preu de cost: 
 • Presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges, codi de bones pràctiques comercial i agràries  i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
4.    Internacionalització 
 • Realitzar les actuacions necessàries per a incrementar la presència de Catalunya en les institucions europees del sector agroalimentari.
 • Enfortir la Promotora d’Exportacions Catalanes, Prodeca, i dotar-la en els propers pressupostos dels recursos econòmics i de personal adients per a desenvolupar i executar amb més eficàcia els objectius d’acompanyament a l’empresa agroalimentària i de posicionament internacional de la Catalunya agroalimentària.
 
 5.    Biodiversitat i dinamització del sector forestal 
 • Establir protocols de prevenció i lluita contra espècies invasores.
 • Desenvolupar una gestió eficient de la fauna salvatge, així com desplegar la normativa referent a la comercialització de carn de caça.
 • Crear la “marca de productes dels parcs naturals” per fomentar el seu consum, i reconèixer el seu paper en la conservació dels espais.
 • Promoure la generació de conreus en mosaic adequats per a millorar l’eficiència en la prevenció d’incendis i l’augment de la biodiversitat.
 • Promoure la gestió activa de les masses forestal i la  multifuncionalitat del bosc.
 • Aplicar i consolidar el recentment aprovat Pla General de Política Forestal.
  
6.    Simplificació de l’Administració agrària 
 • Modernitzar els canals de comunicació entre l’administració agrària i el ciutadà, per accedir de manera àgil a la informació que li afecta.
 • Potenciar la declaració responsable per tal de substituir l’aportació de documentació per part dels interessats en un procediment administratiu, sempre que sigui possible.
 • Facilitar els tràmits als ciutadans mitjançant la comunicació prèvia, l’eliminació de registres administratius i el foment de l’administració electrònica. 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí, ha fet una “valoració positiva del resultat del debat, malgrat les crítiques que ens ajuden i estimulen a treballar més i millor pel nostre sector agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, i ha expressat  la voluntat del Govern de continuar treballant en la línia que s’ha portat fins ara per acordar i consensuar amb el sector aquelles polítiques i prioritats que ajudin a potenciar el desenvolupament rural i a millorar el progrés, el benestar i la qualitat de vida al mon rural”.


FONT: DAAM