Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 ja ha assolit el 69,91% d'execució

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 ja ha assolit el 69,91% d'execució.

El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, acompanyat de la consellera tècnica de la Subdirecció general de Programes i Coordinació de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal del MAGRAMA, Paula Rodríguez, ha presidit la reunió del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2007-2013.
 
Aquest Comitè té com a missió examinar periòdicament els resultats de l’aplicació del Programa en relació al compliment dels seus objectius sobre la base dels documents presentats per l’Autoritat de gestió del Programa, Direcció General de Desenvolupament Rural.
 
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Informe Intermedi Anual 2012, que inclou una anàlisi detallada de l’execució general del PDR i de les mesures que el composen per tal d’informar sobre els avenços del programa i el seu grau d’implementació.
 
A data 31 de maig de 2013 el PDR de Catalunya ha executat gairebé el 70% dels 981 milions d’euros programats, és a dir, més de 685 milions d’euros, de manera que queda garantida la no pèrdua de fons comunitaris per a l’any 2013 ja que es compleix la norma n+2.
 
Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa són l’eix prioritari d’augment de la competitivitat agrària (76%) i l’eix de millora mediambiental de les terres agrícoles i forestals (71%). En concret, destaca l’execució de les mesures dirigides a modernitzar les explotacions agràries, i les infraestructures agràries (eficiència dels regadius, concentració parcel·lària i xarxa rural viària), així com les mesures destinades a superfícies forestals.
 
L’anàlisi d’execució financera també ha posat de manifest que comparativament, a data 31 de març de 2013, l’execució del PDR de Catalunya, estava 10 punts per sobre de la mitjana de PDR regionals d’Espanya.
 
A banda de l’anàlisi del ritme de l’execució s’ha informat sobre la darrera modificació del Programa que respon a complicada situació econòmica actual. Així la modificació té com a objectius bàsics assegurar els compromisos adquirits, el compliment de la norma n+2, mecanisme de control de la despesa de la CE, i la consecució de la estratègia i els objectius fixats. L’única forma d’aconseguir aquests objectius és mitjançant l’increment de les taxes de cofinançament FEADER dels eixos 2 i 4, i la redistribució de pressupost entre mesures.
 
En aquest sentit, cal subratllar l’aposta del DAAM envers el sector primari, ja que l’import total del conjunt de mesures que van directament dirigides a aquest s’incrementa lleugerament, tot i la disminució de la despesa pública total del programa.
 
També, en el Comitè s’ha donat informació sobre l’estat dels treballs de programació pel proper període 2014-2020.
 
La reunió ha comptat amb l’assistència d’una representant de la Comissió Europea, amb caràcter consultiu, diferents representants del Departament, del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Departament d’Economia i Coneixement i vocals representants de les següents institucions i organitzacions: Direcció General de Joventut, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Institut Català de les Dones, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, i Xarxa Custòdia del Territori.

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural